Două drumuri importante din Caraș-Severin  ar putea fi modernizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Apelul de proiecte pentru reabilitarea infrastructurii de drumuri a fost relansat la începutul acestei luni. Proiectele pot fi depuse  începând cu data de 6 ianuarie 2017 exclusiv prin aplicația MySIMS, iar apelul se încheie în 6 iulie. Lista cu cele 10 proiectele propuse pentru finanțare pentru Regiunea Vest a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din data de 26 septembrie 2016. În această  listă  se află și două drumuri din Caraș-Severin propuse spre modernizare: DJ 581, intersecția cu DJ 586A (Secășeni) – intersecția cu DN 57 (Grădinari) și DJ 684 Rușchița – Voislova, limită județul Timiș  și  conexiune cu județul Hunedoara.

Finanțarea proiectelor se va face în ordinea depunerii acestora și după parcurgerea tuturor etapelor de selecție a proiectelor depuse în cadrul primului apel al aceleiași priorități de investiții.

Alocarea financiară pentru pentru această prioritate de investiții, în Regiunea Vest, este de 93,54 milioane euro, iar valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare trebuie să se încadreze între minim 1 milion euro și maxim 50 milioane euro. Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul acestei priorități de investiții, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, va fi de maxim 98% din valoarea eligibilă a unui proiect, iar contribuția beneficiarului va fi de minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cadrul primului apel de proiecte, a cărui perioadă pentru depunere s-a desfășurat între 16 mai și 16 noiembrie 2016, au fost depuse 4 cereri de finanțare cu o valoare nerambursabilă de 56,22 milioane euro. Astfel, valoarea acestor proiecte reprezintă 60,10% din alocarea financiară a priorității de investiții pentru Regiunea Vest.