HidrantTot mai multe localităţi din Caraş-Severin au reţele de alimentare cu apă la care au fost montaţi hidranţi exteriori. Deşi au trecut mai mulţi ani de la începrea lucrărilor de modernizare sau extindere a reţelelor de apă, recepţia acestora nu a fost realizată. Practic, pompierii nu ştiu cu exactitate care hidranţi sunt funcţionali şi pe care nu se pot baza. Nu puţine au fost cazurile în care s-au întâmpinat greutăţi pe timpul misiunilor din cauza lipsei sau a disfuncţionalităţii acestora, a declarat maiorul Aurelian Miloş de la Serviciul de Prevenire al ISU Caraş-Severin. Acesta a subliniat că reţeaua de apă pe care sunt amplasaţi hidranţi trebuie să fie corect dimensionată pentru a putea asigura debitul şi presiunea necesară stingerii incendiilor.  La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu se va tine cont şi de  numărul de hidranţi, respectiv de modul de amplasare al acestora.

Aurelian Miloş: