Consiliul judeţean Caraş-Severin şi partenerii din Biserica Albă-Serbia nu vor să renunţe la construirea podului peste râul Nera de la Socol.

La întâlnirea bilaterală care a avut loc ieri s-a constatat că obiectivul proiectului care avea drept scop realizarea acestui pod nu a fost atinş astfel că banii primiţi de la Uniunea Europeană vor fi returnaţi de ambele părţi. Convinşi de importanţa turistică şi economică a zonei, partenerii – respectiv președintele Consiliului județean Caraș-Severin, dr. Romeo Dumitrescu şi primarul din Biserica Albă Darko Bogosalvlejic- au decis revizuirea acestui proiect şi, în formă nouă, să fie depus pentru a obţine finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020.

„Construirea podului peste râul Nera va duce sigur la dezvoltarea zonelor de graniţă unde, şi într-o parte şi în alta trăiesc circa 4.000 de locuitori. Când vorbim de dezvoltarea zonei ne referim la asigurarea unui transport de vehicule de capacitate mare şi la o colaborare strânsă în sfera spirituală şi culturală dintre două popoare unite printr-o istorie comună şi un teritoriu georgrafic limitrof. Sistemul de canale Dunăre-Tisa-Dunăre este în acelaşi timp o oportunitate reală în sfera turistică, piscicolă şi de agrement, de o foarte bună calitate” -a declarat   preşedintele Romeo Dumitrescu.

Vă reamintim că de la începerea implementării proiectului „Pod peste Nera de la Socol la Vracej Gaj”, lucrările de realizare a acestuia, dar şi a punctului vamal şi a drumului de legătură cu DN 57A,au fost scoase de 5 ori la licitaţie, dar din motive tehnico-financiare, nu au putut fi încredinţate.

Tot în cadrul întâlnirii bilaterale au fost analizate oportunităţile de finanţare pentru alte posibile proiecte. În urma unei vizite efectuate la Policlinica de la Biserica Albă s-a convenit asupra oportunităţii depunerii unui proiect ce va avea în vedere dotarea unităţii medicale cu aparatură modernă, iar pentru achiziţionarea acesteia, partea sârbă-atât medici, asistente, cât şi reprezentanţii administraţiei locale- s-au arătat deosebit de încântaţi – se arată în comunicatul de presă primit la redacţie.(Daniela Tudor)