Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Semenic al judeţului Caraş-Severin desfăşoară permanent activităţi de prevenire, îndrumare şi control în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestărilor religioase în unităţile de cult unde este preconizată afluenţă mare de persoane, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, s-au desfăşurat o serie de activităţi de îndrumare şi control pe linia securităţii la incendiu.

În vederea reducerii posibilităţilor de producere a unor evenimente care să afecteze siguranţa cetăţenilor, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, s-au intensificat şi controalele la operatorii economici care desfăşoară activităţi de primire cazare în domeniul turism şi alimentaţie publică.

Obiectivele controalelor au vizat utilizarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice, de încălzire, paratrăsnet de iluminat de siguranţă de evacuare, de marcare a hidranţilor interiori, de veghe. S-au verificat de asemenea, dotarea cu mijloace de primă intervenţie, modul de amplasare a suporturilor de lumânări şi asigurarea căilor de acces evacuare şi intervenţie.

Pe timpul controalelor, specialiştii inspectoratului nostru au desfăşurat activităţi de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu persoanele responsabile din cadrul unităţilor de cult şi de turism, asupra modalităţilor practice de evacuare a utilizatorilor, materialelor şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.

În perioada 01-19.12.2017, au fost efectuate 40 de controale, fiind identificate 195 deficienţe, din care 17 au fost soluţionate pe perioada controlului. S-au aplicat 95 de avertismente şi 25 de amenzi în cuantum de 60.800 lei.

(Marius Căruntu)