CJ 26.09.13Recepţia lucrărilor de modernizare a drumului judeţean 582 Văliug – Slatina Timiş va fi făcută în cursul lunii viitoare, a anunţat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Gheorghioni. Consilierii au aprobat astăzi în şedinţă ordinară alocarea unei noi tranşe de 1.250.000 de lei pentru finalizarea lucrărilor. Drumul este acoperit în totalitate cu strat asfaltic, dar există porţiuni în care sunt necesare intervenţii. O delegaţie a Consiliului Judeţean va vizita şantierul peste o săptămână pentru a analiza stadiul lucrărilor. Tot din excedentul bugetar, cu suma de 3,5 milioane va fi cumpărat un computer tomograf destinat investigaţiilor de urgenţă la Spitalul Judeţean din Reşiţa. Preşedintele de şedinţă explică:

Tot astăzi, consilierii judeţeni au votat pentru rectificarea bugetului şi reaşezarea unor capitole de cheltuieli astfel încât să se asigure fondurile necesare până la sfârşitul anului bugetar. Este vorba de 70.000 de lei, bani care reprezintă subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare (20.000) şi sume primite în contul plăţilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă derulate de Consiliul Judeţean Caraş-Severin (50.000 de lei). Banii se vor duce către capitolele de cheltuială „autorităţi publice”, „învăţământ”, „cultură, recreere şi religie”, „asigurări şi asistenţă socială” şi „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.

Ionesie Gheorghioni: