bolnavi spital

Pacienţii au drepturi! Dacă nu şi le cunosc, aceştia au la dispoziţie o linie telefonică gratuită dar şi un site pentru a se informa asupra drepturilor lor. Aceştia pot suna gratuit de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.30, la numărul de telefon 0800 080 444, sau pot accesa adresa www.drepturilepacientilor.info, unde pot afla  cu exactitate toate drepturile pe care le au. În plus cei care au depus plângeri legate de încălcarea unui drept pot solicita, prin intermediul site-ului, un punct de vedere de specialitate.  Din discuţiile purtate cu pacienţii, se pare că cele mai multe persoane nu-şi cunosc drepturile, atunci când solicită servicii medicale.

Dar ce drepturi au pacienţii?

1.Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.

2.Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

3. Dreptul pacientului la informaţia medicală completă

-Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
-Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
-Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
-Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandãrilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
-Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
-Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
-Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

4. Consimţãmântul pacientului privind intervenţia medicală

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

5. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres. Pacientul are acces la datele medicale personale. Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interziº cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.

6. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.

Dumneavoastră vă cunoaşteţi drepturile?

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor vine în sprijinul celor care au probleme din cauza sistemnului actual de sănătate. Pe lângă obligaţii, fiecare pacient are şi o serie de drepturi, dar din păcate nu toţi şi-le cunosc, a declarat preşedintele organizaţiei, Vasile Barbu. Zilnic sute de reclamaţii vin pe adresa instituţiei. Şi pacienţii din Caraş-Severin sunt nemulţumiţi de serviciile oferite de cadrele medicale. De la începutul anului au fost depuse 18 reclamaţii pentru malpraxis sau pentru nerespectarea dreptului la investigaţii medicale.