legea bugetuluiOperatorii economici din sectorul de stat nu vor putea majora anul viitor numărul de personal, decât în cazuri temeinic justificate, conform proiectului Legii bugetului de stat pe 2014, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Excepţiile pentru noi angajari se vor face numai cu aprobarea Guvernului prin memorandum sau a consiliilor locale. Pe de altă parte, proiectul de act normativ menţionează că operatorii economici, indiferent dacă au înregistrat sau nu profit în anul precedent pot majora cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, cel mult cu indicele inflaţiei prognozat pentru anul 2014.