Guvernul a adoptat noi restricţii pentru limitarea epidemiei provocate de coronavirus

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE: 

Art.1 – Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru  prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe  perioada stării de alertă, după cum urmează: 

a) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele  14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 2000, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii  încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de  locuitori. 

b) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele  14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 2000 pe întreaga durată a  săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele  14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. a). 

c) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în  ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de  locuitori, până la ora 1800 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea  măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori. 

d) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității  operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații  închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în  ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 1800 pe întreaga  durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub  7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. c). 

e) Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în  domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în  ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează  când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori. 

f) În perioadele 03.04-04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 se permite circulația  persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 2000-0200 pentru deplasarea  și participarea la slujbele religioase. 

g) În datele de 27.03.2021 și 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 1800-2200 pentru deplasarea și participarea la  serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

Art.2 – Prin excepție de prevederile art. 1, lit. c) și d), în intervalul orar 1800-0500,  operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de  livrare la domiciliu. 

Art.3 – Se abilitează ministerele de resort să modifice ordinele comune care  reglementează condițiile de desfășurare a activității operatorilor economici pentru  limitarea răspândirii COVID-19, în sensul stabilirii concrete a numărului maxim de  persoane cărora le este permis simultan accesul în interiorul incintelor acestora raportat  la suprafața obiectivelor. 

Art.4 – (1) Prin ”incidența cumulată în ultimele 14 zile” se înțelege incidența  cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a  zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la numărul de persoane  din fiecare localitate, actualizat săptămânal de Direcția pentru Evidența Populației și  Administrarea Bazelor de Date. 

(2) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în  aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la  ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidență conform  formulei de la alin. (1). 

Art.5 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat  pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din  acestea, prevăzută în anexă. 

Art.6 – Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru  Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 18 din 18.03.2021, se modifică și se  înlocuiește cu lista prevăzută în anexa. 

Art.7 – Începând cu data prezentei hotărâri, măsurile ce vizau persoanele care  sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord prevăzute în Hotărârea  Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 9 din 11.02.2021, își încetează  aplicabilitatea. 

Art.8 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național  de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte  administrative ale conducătorilor acestora. 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexa la HCNSU nr. 20 din 25.03.2021 

Lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii  nr. 20 din 25.03.2021 a Comitetului Național pentru Situații de  Urgență 

Zona Galbenă (carantina la domiciliu/locația declarată pentru 14 zile)
Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidenta cumulata la  100.000 locuitori*
Wallis and Futuna 2738.8
Bonaire, Saint Eustatius and Saba 2112.8
Estonia 1520.8
Cehia 1328.2
San Marino 1222.0
Ungaria 1145.7
Muntenegru 1129.0
Iordania 1074.1
Serbia 948.3
Seychelles 822.7
Curaçao 748.3
Polonia 716.7
Liban 644.1
Aruba 630.4
Andorra 624.9
Bulgaria 620.2
Cipru 601.3
Suedia 597.1
Macedonia de Nord 588.3
Malta 586.3
Palestina 562.7
Franța 562.0
Uruguay 561.7
Bahrain 551.3
Italia 517.9
Kosovo 508.8
Slovenia 507.5
Republica Moldova 490.4
Olanda 481.4
Brazilia 468.5
Slovacia 466.9
Monaco 453.4
Austria 447.6
Luxemburg 442.4
Belgia 439.8
Kuweit 434.4
Bosnia si Herțegovina 428.1
Chile 405.7
Letonia 371.0
Paraguay 368.1
Africa de Sud ** 29.8

*(date publicate de ECDC joi 25 martie 2021 pentru perioada 7 – 21 martie 2021) 

** urmare a detecției circulației in populația umana a unor variante  de virus Sars-Cov-2 cu transmitere mai ridicată

De același autor

Related Articles