Casele de schimb valutar şi băncile sunt obligate să afişeze vizibil comisioanele percepute pentru conversia în şi din euro

Casele de schimb valutar şi băncile sunt obligate de Guvern, printr-un act normativ aprobat la ultima şedinţă, să afişeze vizibil comisioanele percepute pentru conversia în şi din euro.

Este o hotărâre pentru aplicarea unui regulament european privind plăţile transfrontaliere în uniune. Secretar de stat în Ministerul Economiei, Mihai Ion Macaveiu, a precizat că de acum înainte operatorii de plăţi vor trebui să prezinte clienţilor în mod clar şi accesibil comisioanele aferente schimbului valutar leu-euro şi euro-leu chiar înainte de iniţierea plăţii.

Noile prevederi vizează, pe lângă comisionul de conversie monetară şi comisioanele de operaţiune sau cele de aplicare a transferului efectuat online, fiind impuse sancţiuni în cazul nerespectării acestora

Astfel, sunt stopate inegalităţile dintre utilizatorii serviciilor de plată din zona euro şi cei din statele membre care nu fac parte din zona euro şi se asigură alinierea comisioanelor pentru plăţile transfrontaliere în euro din interiorul Uniunii cu cele pentru plăţile naţionale corespunzătoare efectuate în moneda naţională a statului membru în care îşi are sediul prestatorul de servicii de plată al utilizatorului serviciilor de plată.

De aceea, se impune transparenţa comisioanelor şi a cursului de schimb utilizat, pentru a asigura comparabilitatea şi pentru a-i permite plătitorului să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

Comisioanele de conversie monetară pentru toate plăţile cu cardul ar trebui să fie exprimate în acelaşi mod şi anume ca un adaos procentual la cele mai recente rate de schimb valutar de referinţă euro disponibile, emise de Banca Centrală Europeană (BCE).

Noile prevederi vizează şi pe lângă comisionul de conversie monetară, şi comisioanele de operaţiune sau cele aplicate transferului efectuat online, fiind impuse sancţiuni în cazul nerespectării acestora. Pentru transferurile iniţiate online, în ceea ce priveşte comisionul de conversie monetară, furnizorul va comunica clientului o estimare a comisionului pentru serviciile de conversie monetară aplicabil transferului, într-un mod neutru şi cuprinzător. Actul normativ stabileşte măsuri în ceea ce priveşte comisioanele pentru conversia valutară, în special pentru protejarea consumatorilor de comisioane excesive. Clienţii nemulţumiţi vor putea să depună reclamaţii autorităţilor competente cu privire la încălcări ale prestatorilor de servicii de plată, după ce vor fi oficializate procedurile extrajudiciare pentru soluţionarea litigiilor.

La nivel naţional, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor aplica aceste prevederi, urmând să stabilească, prin ordin comun, criteriile de identificare a categoriilor de plăţi naţionale care corespund unor plăţi transfrontaliere.

De același autor

Related Articles