Autorităţile au decis: cuantumul alocaţiei de hrană pentru bolnavii din spitalele publice se va actualiza în fiecare an

Cuantumul alocaţiei de hrană pentru bolnavii din spitalele publice se va actualiza în fiecare an, în funcţie de rata inflaţiei. Conform proiectului, acesta nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. Legea a fost promulgata de preşedintele Klaus Iohannis.

Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi functionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, suplimentarea alocatiei de hrană se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale”, prevede legea promulgată de Klaus Iohannis.

Potrivit legii, cuantumul alocaţiei de hrană pentru spitalele publice se stabileşte prin ordin al ministrului Sănătăţii şi se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei dar nu poate fi mai mic de 22 lei pentru ziua de spitalizare. În plus, alocaţia de hrană poate fi suplimentată prin decizia consiliului de administraţie al unităţii sanitare dacă se identifică şi alte surse de finanţare decât cele provenite din contractele încheiate cu Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană pentru bolnavi se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Legea va intra în vigoare de la 1 iulie 2022.

Sursa foto: arhiva RRR

De același autor

Related Articles