Rețeaua pescărească de călătorii promovează pescuitul turistic pe sectoarele Dunării

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre Galați, în calitate de lider, împreună cu partenerii Asociaţia Grup Local Pescăresc „Dunărea Dolj, Asociația Grupul Local de Pescuit Dunărea Călărășeană și Asociația Valea Mostiștei anunță finalizarea proiectului ”Rețea pescărească de călătorii”, cod SMIS 136902.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, Măsura III.4 – Activități de cooperare.

Obiectivul general al proiectului a constat în:
– Valorizarea cooperării între FLAG Galați, FLAG Dunărea Călărășeană, FLAG Valea Mostiștei si FLAG ”Dunărea Dolj” prin promovarea în comun a oportunităților turistice la nivelul celor 4 teritorii pescărești.

Obiective specifice:
– Consolidarea capacității celor patru FLAG-uri de a coopera în domeniul diversificării în sectorul pescăresc prin asigurarea de resurse materiale și umane la nivelul celor 4 organizații.
– Creșterea gradului de cunoaștere a zonelor pescărești în vederea valorizarii în comun a potențialului turistic.
– Creșterea gradului de vizibilitate și promovare a teritoriului FLAG prin acțiuni de informare și conștientizare asupra oportunităților turistice la nivelul celor patru teritorii.

Acțiuni/Rezultate așteptate: Prin proiectul ”Rețea pescărească de calatorii” au fost vizate activități de identificare a oportunităților turistice la nivelul celor patru zone, de selectare a celei mai bune oportunități turistice din punct de vedere al vizibilității și atractivității pentru potențialii vizitatori și promovarea lor la nivelul teritoriilor prin instrumente specifice de vizibilitate. Astfel, prin realizarea unui film au fost prezentate aspecte materiale și imateriale ale zonelor pescărești redate prin oameni, obiective, imagini, peisaje, interviuri, etc, a fost realizată o hartă interactivă a celor 4 zone pescărești transpunând în diferite ipostaze activități, tradiții, obiceiuri (harta reprezintă stilistic zona, evidențiază, prin icon-uri specifice, punctele de interes redate prin materiale video, fotografii, imagini panoramice). Acestea au fost integrate într-o platforma web interactivă care cuprinde informații despre cele 4 teritorii, o colecție de opțiuni turistice, diverse, consistente și autentice. Platforma a fost realizată într-o abordare integrată și intuitivă în raport cu așteptările utilizatorilor, iar conținutul conturează vizitatorilor oportunități de turism tematic (de la agrement până la gastronomia din fiecare zonă pescărească).

Durata de implementare a proiectului: 20 luni.
Valoarea totală a proiectului: 927.218,89 lei, din care valoare nerambursabilă eligibilă: 927.218,89 lei (695.414,17 lei din FEPAM și 231.804,72 lei din Bugetul național).

Sursa: gds.ro

De același autor

Related Articles