COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HOTĂRÂRE: MĂSURILE DE RELAXARE DE LA 1 IUNIE 2020

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfăşurarea competi.iilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

(2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfăsurarea în bazine acoperite sau aflate în aer liber, a activită.ilor de pregătire fizică a sportivilor profesionisti si a competitiilor sportive, fără participarea spectatorilor, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

(3) Începând cu data de 1 iunie se permite desfă.urarea, de către sportivii profesionisti, a activită.ilor de pregătire fizică în spatii închise, cu respectarea regulilor de distantare între participanti, astfel încât să se asigure minim 7 mp/persoană si curespectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) .i (3) nu se aplică activită.ilor de pregătire si competitiilor sportive din domeniul sporturilor de contact

Art. 2 Începând cu data de 1 iunie, este permisă organizarea si desfăsurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, precum şi a festivalurilor publice şi private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distantă de minimum 2 metri, unul fa.ă de celălalt, purtarea măstii de protectie si respectarea condiţiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 Începând cu data de 1 iunie, se ridică restric.iile/interdictiile privind deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane.

Art. 4 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din si către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32,34 si 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 5 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din si către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32, 35 si 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 6 Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spatiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distante de
minimum 2 m între mese si participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, si cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătătii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri si presedintelui Autoritătii Nationale Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 7 Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizează doar cu asigurarea obligatorie de .ezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m între sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrului sănătăţii si ministrului mediului,apelor si pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 8 Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupantii unei masini fiind membri aceleiasi familii, măsurile de protecţie sanitară fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii si al ministrului sănătătii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 9 Prezenta Hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situa.iilor de Urgentă pentru punere în aplicare prin ordine si acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN

De același autor

Related Articles