Un leu pentru un kilogram de lână de oaie

În 30 august 2017 s-a încheiat perioada de înscriere pentru obținerea ”Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”. Perioada de înscriere a debutat în 17 iulie 2017, o dată cu publicarea în Monitorul Oficial a HG nr. 500/2017.

Prin acest ajutor de minimis se reglementează acordarea unui sprijin de 1 leu/kg lână comercializată către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii.

Din datele operative provizorii trimise de către Direcțiile Agricole Județene, până la aceasta dată s-au înscris în Program aproximativ 32.000 de beneficiari pentru o cantitate totală de lână de 22,2 mii tone.

În perioada urmãtoare, reprezentanþii Direcþiilor pentru Agriculturã Judeþene, împreunã cu reprezentaþii Agenþiei Naþionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” vor verifica existenþa exploataþiilor pentru crescãtorii de ovine înscriºi în program.

Ulterior, după controlul administrativ, se vor depune la Direcțiile pentru Agricultură, documentele justificative de plată, până la data 1 iulie 2018. Documentele justificative de plată sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată. (Banatul azi)

De același autor

Related Articles