padure

Judeţul Caraş-Severin este al doilea ca mărime din ţară din punct de vedere al suprafeţei împădurite. Toate administraţiile locale, au obligativitatea, conform legii, de a încheia contracte de administrare a suprafeţelor împădurite aflate pe raza lor de competenţă. Directorul Direcţiei Silvice a judeţului Caraş Severin, ing Ştefan Stănescu, precizează că o astfel de administrare implică pe lângă un control stric al tăierilor şi acţiuni de împădurire, rărire şi curăţare a pădurilor. Inspectoratul Teritorial pentru Regim Silvic şi Cinegetic este organul care verifică şi sancţionează atât neîncheierea contractelor de administrare cât şi exploatarea pădurilor în afara legislaţiei în vigoare.

Ştefan Stănescu: