Succesiune gratuită… Doar persoanele care au proprietăţi în localităţi unde s-a finalizat procesul de cadastrare pot obţine fără să plătească actele de moştenitor.

Onorariul va fi suportat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Carte Funciară în baza unui protocol de colaborare semnat în 2016 cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, protocol ce este valabil până în 2025.

ANCPI are la dispoziţie pentru 2019, un buget de 46 milioane de lei, bani suficienţi pentru 184.000 succesiuni. Din păcate, numărul celor care beneficiază gratuit de certificatul de moştenitor este unul extrem de mic. Principalul motiv este că oamenii nu cunosc legea.

De exemplu, în judetul Caraş-Severin, în 2018, au fost eliberate 11 astfel de documente: şase în comuna Sacu şi cinci în comuna Zorlenţu Mare. Totodată, de la începutul acestui an au existat patru solicitări în comuna Ezeriş şi una în Zorlenţu Mare.

Localităţi unde s-a finalizat procesul de cadastrare:

 • CIUCHICI
 • CONSTANTIN DAICOVICIU
 • CORNEA
 • CICLOVA ROMANA
 • LĂPUŞNICU MARE
 • CONSTANTIN DAICOVICIU
 • SACU
 • CORNEREVA
 • IABLANIŢA
 • LUNCAVIŢA
 • MEHADICA
 • ORAVIŢA
 • POJEJENA
 • SLATINA-TIMIŞ
 • SOCOL
 • ZORLENŢU MARE
 • ARMENIŞ
 • TEREGOVA
 • BUCOŞNIŢA
 • MARGA
 • GLIMBOCA
 • BUCHIN
 • ZĂVOI
 • BOLVAŞNIŢA
 • TURNU RUIENI
 • EZERIŞ
 • BREBU NOU

Persoanele interesate trebuie să parcurgă următoarele etape: sesizarea de către oficiile teritoriale a Camerelor Notarilor Publici în a căror rază teritorială defuncţii şi-au avut ultimul domiciliu, în baza:

– cererii însoţite de un centralizator ce cuprinde menţiuni despre numele, prenumele şi datele de identificare ale defunctului şi despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice;

– anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziţia OCPI competent de către secretarul primăriei, care conţine toate datele de identificare ale succesibililor;

– certificatul de deces, copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;

– extrasul de carte funciară pentru informare;

– copii ale actelor de proprietate ale defunctului.