Şefii ROMSILVA protejează biodiversitatea din parcurile naturale sancţionându-şi angajaţii care distribuie imagini cu activităţi ilegale în aceste zone

Grupul Ecologic de Colaborare NERA a monitorizat în lunile decembrie 2017 – februarie 2018 informaţiile asumate de autorităţi publice sau persoane fizice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei naturii, care au apărut în spaţiul public sau au fost puse în mod direct la dispoziţia GEC Nera, din care rezultă distorsiuni în procesul de elaborare a planului de management (PM) a Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului (PNSCC) şi aceasta după 14 ani de la înfiinţarea administraţiei parcului şi după multe tentative eşuate de promovare a unui asemenea document, din cauza blocării acestui proces de către RNP Romsilva.
În mod concret ne referim la următoarele aspecte:
A) Consultanţa pentru elaborarea proiectului PM al PNSCC a fost atribuită de către RNP Romsilva ca să fie realizată Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier (APNPF), adică “în familie” având în vedere că APNPF este o structură în subordinea RNP Romsilva. Conflictele de interese între activităţile de protecţia naturii şi cele de valorificare a masei lemnoase, care coexista în cadrul RNP Romsilva, sunt de notoriet ate de 14 ani în cazul PNSCC iar aceste conflicte au fost soluţionate de fiecare dată de către RNP Romsilva în favoarea activităţii de valorificare a masei lemnoase. În acest context APNPF, sub presiunea RNP Romsilva, ar putea face o propunere de PM orientată spre favorizarea exploatării pădurilor şi excluderii masive a acestora din zonele de protecţie integrală ale parcului.
B) Procesul de elaborare a proiectul planului de management este netransparent, fără consultarea unor membrii cu probitate profesională ai consiliului ştiinţific al PNSCC, aceştia fiind puşi de către APNPF în faţa faptului împlinit. De asemenea nu cunoaştem să fi avut loc sesiuni publice de consultare a factorilor interesaţi cu privire la PM al PNSCC. Ca reprezentant al societăţi civile, prezenţa GEC Nera în zona PNSSC este cunoscută în sudul Banatului de 25 de ani iar la nivelul administraţiilor PNSCC şi PNPF cel puţin de 14 ani datorită frecventelor notificări a cazurilor de agresiune împotriva patrimoniului natural prin activităţi antropice care se produc pe raza celor 2 parcuri.
C) Consultantul APNPF implementează în mod defectuos propriul plan de management al Parcului Natural Porţile de Fier (PNPF), fapt constatat de către Garda Forestieră Timişoara în cazul ASPA Divici – Pojejena unde se taie în mod frecvent arbori şi în cazul Ostrovului Moldova Veche care a devenit depozit haotic de deşeuri pentru oraşul Moldova Nouă. Ambele sunt în zona de protecţie integrală a PNPF iar pentru ambele cazuri sesizarea autorităţilor a fost făcută de către GEC Nera şi nu de către APNPF care are calitatea de administrator de activităţi pentru protecţia naturii în cele două arii protejate. Mai mult, directorul administraţiei parcului încercă să blocheze apariţia în spaţiul public a informaţiilor despre agresiunile împotriva patrimoniului natural din aceste zone. În acest context a propus sancţionarea propriilor angajaţi care au dat like-uri sau au distribuit pe reţelele de socializare imagini ale
acestor agresiuni, în timp ce în teren acest gen de fenomene continuă.
D) Procesul de elaborare a PM al PNSCC se aseamănă cu ultima parte a procesului de elaborare, în anul 2016, a PM pentru Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa. În acest caz un proiect de PM provenind din mediul academic şi finanţat de către Uniunea Europeană, ne referim aici la PM elaborat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara (USAMVBT), a fost pur şi simplu “amputat” de RNP Romsilva în complicitate cu factori de decizie din Ministerul Mediului, în final fiind aprobat de către Ministerul Mediului un PM din care au fost scoase din zona de protecţie integrală peste 20 % din suprafaţa de păduri propusă iniţial de reprezentanţii USAMVBT iar aceştia au fost acuzaţi public de incompetenţă de către conducerea, de atunci şi de azi, a RNP Romsilva. Suprafeţele de păduri propuse de USAMVBT au fost înlocuite cu râpe stâncării şi păşuni. Jalnic este faptul că specialiştii de la acea vreme de la Ministerul Mediului, şi aceeaşi specialişti de azi şi din 2016 de la RNP Romsilva, nu s-au mai obosit să coreleze textul PM modificat cu anexa de zonare internă a parcului astfel că aceste secţiuni sunt şi acum necorelate în PM postat pe pagină web a Ministerului Mediului. Acest document o „fundamentare” a Ordinului de Ministru pentru aprobarea PM a Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa. Asemănările pot continua şi în cazul Parcului Naţional Domogled Valea – Cernei unde, tot în 2016, RNP ROMSILVA a apelat la o firmă de consultanţă din “familie” (aceasta fiind deservită de foşti angajaţi silvici ai sistemului) pentru a realizarea planului de management, şi unde a rezultat un document tot cu râpe stâncării şi păşuni în zonele de protecţie integrală, în locul pădurilor valoroase din punct de vedere ştiinţific.
GEC Nera a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate ca, în calitate de autoritate de monitorizare în numele Ministerului Mediului a contractului de administrare a ariilor naturale protejate din zona PNSCC, să analizeze cele prezentate în acest comunicat de presă şi să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru ca în final să fie promovat la aprobare de către Ministerul Mediului un proiect de plan de management care să nu aducă prejudicii patrimoniului natural valoros al parcului.
Doina Mărgineanu – Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera

Cele mai citite

Related Articles