Primăria Arad prin intermediul Direcției Generale Poliția Locală – Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal a sancționat astăzi societatea DelgazGrid S.A (titularul autorizației de construcție) cu amendă în cuantum de 2.500 lei, pe motiv că a executat lucrări fără a avea aviz de săpătură. În urma unei vizite în teren a serviciului de specialitate din cadrul PMA au fost constatate în parcarea nr.4 , situată pe strada Beiuș, din cartierul Micălaca 500-700, lucrări de spargere asfalt și săpături deschise. Respectiva parcare a fost amenajată în cadrul Proiectului de Regenerare Urbană a spațiilor dintre blocuri, fiind recepționată parțial. Operatorul sancționat va avea obligația să aducă la starea inițială zona afectată de lucrări,  în caz contrar riscând o nouă sancțiune în baza Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Numai în ultimele zile, Primăria Arad a aplicat 8 sancțiuni pentru nerespectarea HCLM 136/2020, privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor, aleilor, terenurilor de sport precum si spatiilor verzi.  Afectate de lucrări derulate fără obținerea prealabilă a unui aviz de săpătură au fost străzile Petru Rareș, Orșova, Caransebeș, Muncii, Kogălniceanu, Condurașilor și Aleea Borsec. Cuantumul amenzilor se ridică la 12.000 lei. În continuare, Primăria Arad, prin intermediul Direcției Generale Poliția Locală, se va asigura că operatorii care obțin autorizații de construire, au toate avizele necesare desfășurării lucrărilor și respectă termenele de finalizare a acestora.