La conferinţa organizată online de către UVT, dedicată prezentării rezultatelor proiectului „Susţinerea şi Motivarea Antreprenorilor Responsabili şi Talentaţi – SMART Start Up”, care se află în etapa de finalizare, va fi prezentat mâine, 30 martie, un proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman cu un buget total de 12.903.549 lei, care a avut o durată de implementare de 36 de luni.
Proiectul a fost realizat de către Universitatea de Vest din Timişoara în parteneriat cu Interlog Com SRL, care a avut rolul de Partener în cadrul proiectului, cu o vastă experienţă în dezvoltarea şi promovarea antreprenoriatului ca opţiune în carieră, furnizor de formare profesională autorizat în programe de iniţiere „Competenţe antreprenoriale”, încă din 2011, desfăşurând activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.
În cadrul conferinţei va fi prezentat un bilanţ al proiectului şi cazuri de succes în dezvoltarea antreprenoriatelor Start Up susţinute în desfăşurarea proiectului. Vor participa prof.univ.dr. Flavia Barna, prorector UVT responsabil cu parteneriatele instituţionale şi comunitatea de Alumni, Vlad Petcu, director general adjunct UVŢ coordonator al proiectului, cât şi reprezentanţi ai partenerului de proiecţ Interlog Com SRL, şi ai unor structuri antreprenoriale Start Up dezvoltate prin mecanismele de susţinere oferite de acest proiect.

Conferinţa se va desfăşura în format online, pe aplicaţia GoogleMeeţ cu link de conectare: https://meet.google.com/hjc-kvtb-bbt

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, remarcă „UVT se află în topul celor mai avansate instituţii de învăţământ superior şi cercetare din România, în care dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale ale studenţilor şi tinerilor este prioritară. Universitatea noastră a fost menţionată şi apreciată la nivel internaţional de către OECD şi Comisia Europeană, într-un studiu internaţional realizat de HEInnovate sub titlul „Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania 2019”, prin care au fost subliniate bunele practici dezvoltate la UVT în domeniul antreprenorial şi al inovării. Am considerat că această caracteristică a devenit parte semnificativă a identităţii publice prin care UVT se remarcă la nivel naţional şi internaţional, iar proiectul pe care l-am derulaţ „Susţinerea şi Motivarea Antreprenorilor Responsabili şi Talentaţi – SMART Start Up”, confirmă orientarea noastră strategică, de a deveni formatori prioritari de educaţie antreprenorială în România”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea unui program integrat de susţinere a înfiinţării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest în domeniul ştiinţelor exacte, cu accent pe IŢ care vor promova utilizarea soluţiilor TIC adecvate, a inovării sociale şi a dezvoltării durabile destinate creării a minim 104 de locuri de muncă. Acest obiectiv a fost urmărit prin creşterea nivelului de informare şi conştientizare a 600 de persoane fizice (şomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă şi doresc să înfiinţeze o afacere) asupra oportunităţilor de formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vesţ dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 330 de persoane fizice ce intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în zona urbană, din Regiunea de Vest şi selectarea şi subvenţionarea a 52 de planuri de afaceri în vederea înfiinţării şăi demarării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urban? din aceast? regiune.

Mai multe detalii şi date despre desfăţurarea proiectului sunt oferite în pagina web de prezentare smartstartup.projects.uvt.ro