Resursa de lemn pentru încălzirea populației, în sezonul rece 2023-2024, suficientă în Caraş-Severin

Cantitățile de lemn pentru încălzire, disponibile pentru vânzarea directă către populație, la data de 26.09.2023, erau de 8.171 mc, structura stocurilor pe ocoale silvice și condițiile de livrare specifice (din depozit, la drum auto și fasonat la cioată).

Volumul de lemn solicitat la această dată și nelivrat, conform cererilor depuse de populație la ocoalele silvice, este de 11.050 mii mc, acestea urmând să fie onorate cronologic în ordinea depunerii și înregistrării la ocolul silvic.

Prețurile de vânzare pe specii și sortimente sunt publicate pe pagina web a RNP Romsilva www.rosilva.ro

La ocoalele silvice din subordine au fost depuse în acest an solicitări centralizate pentru achiziția de masă lemnoasă doar de către UAT Slatina Timiș, pentru un volum de 554 mc.

Volumul de lemn vândut pentru încălzirea locuințelor populației din județ, cumulat de la începutul anului până la finalul lunii august, era de 36,3 mii mc, mai mult cu 2 mii mc față de perioada similară a anului 2022.

Volumul estimat a fi pus la dispoziția populației în sezonul rece 2023-2024 este de 43 mii mc.

Precizăm faptul că Direcția Silvică Caraș-Severin asigură doar o parte din piața lemnului de foc, un volum semnificativ din această piață fiind reprezentat de operatorii economici care achiziționează masă lemnoasă pe picior și care, în urma exploatării, valorifică produsele de lemn fasonat obținute.

Volumul de masă lemnoasă pe picior, contractat de operatorii economici, în anul 2023 este de 365 mii mc.

În anul 2023 Direcția Silvică Caraș-Severin a pus la dispoziție populației din județul Caraș-Severin întreaga cantitate disponibilă de lemn pentru încălzire, rezultat din activitatea de exploatare în regie proprie și a făcut toate demersurile necesare pentru soluționarea cererilor de lemn de foc și de marcare în proprietățile particulare, asigurându-vă că vom face toate eforturile ca la finalul anului să nu rămână înregistrate la nivelul ocoalelor silvice cereri pentru care să nu fie asigurată livrarea.

De același autor

Related Articles