Restricţii ridicate în Caraş-Severin. Doar locuitorii din Goruia vor mai resimţi neplăcerile măsurilor preventive

Întrunit în şedinţă extraordinară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin a analizat incidenţa cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 24.05.2021, şi a luat măsuri în consecinţă. Astfel, în municipiul Reşiţa se ridică restricţiile, având în vedere că incidenţa este de 0,98/1000 de locuitori, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro. Măsurile se ridică şi pentru unităţile administrative-teritoriale Berzovia şi Caraşova, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică de 1/1000 de locuitori.

 În schimb, în cadrul şedinţei a fost adoptată Hotărârea nr. 63/24.05.2021, care prevede că se aplică măsuri de restricţie pentru unitatea administrativ-teritorială Goruia, unde incidenţa cumulată la 14 zile este 5,2.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru perioada 25.05.2021 – 07.06.2021 şi vor fi reevaluate la finalul acesteia, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

De asemenea, a fost aprobată Hotărârea nr. 64/24.05.2021 care prevede că unităţile de învăţământ preuniversitar de la nivelul UAT-urilor Reşiţa, Berlişte, Berzovia, Brebu, Caraşova, Dognecea, Eftimie Murgu, Fârliug, Glimboca, Grădinari, Ramna, Zăvoi vor funcţiona după scenariul 1, iar după Scenariul 2 vor funcţiona unităţile de învăţământ preuniversitar de la nivelul UAT-urilor Obreja şi Vărădia, judeţul Caraş-Severin, începând cu data de 25.05.2021.

Pentru celelalte unităţi de învăţământ de la nivelul UAT-urilor rămân valabile scenariile de funcţionare aprobate prin HCJSU Caraş-Severin nr. 62/21.05.2021.

Lista măsurilor restrictive impuse la Goruia se regăseşte în anexa următoare:

I. Măsuri pentru UAT GORUIA, judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 24.05.2021, este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu  7,5 / 1.000 locuitori, respectiv:

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-05,00, cu următoarele excepții:

a). deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b). deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c). deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;

3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;

4. Declaraţia pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura;

5. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05,00 – 18,00.

6. Prin excepţie de la prevederile pct.2, în intervalul orar 18,00 – 05,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

7. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

               

De același autor

Related Articles