Instituţia Prefectului Caraş-Severin, a organizat astăzi, 18 iunie 2020, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin. S-au dezbătute următoarele teme:


1. Informare privind stadiul încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în anul 2020.
2. Raport privind activitatea de colectare a creanțelor bugetului general consolidat în primele luni ale anului 2020.
3. Problematică și soluții la Băile „Neptun” fosta Baia „Szapary” , Baia „Regina Maria”, „Băile termale cu bazine și cabine”, din orașul Băile Herculane, cod LMI CS-II-m-A-11015.
4. Diverse.

Pe parcursul şedinţei, prefectul judeţului, Cristian Gâfu, a intervenit la punctul 1 şi a evidenţiat specialităţile clinice deficitare cu care se confruntă mai multe localităţi din judeţ, solicitând Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin să informeze cetăţenii pentru ca aceştia să ştie exact unde să meargă pentru anumite probleme medicale care nu pot fi rezolvate în zona lor de reşedinţă.

De asemenea, la punctul 3, Cristian Gâfu a solicitat Direcţiei Judeţene de Cultură Caraş-Severin o listă a monumentelor aflate în evidenţa acestui serviciu. Totodată, prefectul a cerut şi un raport despre programele europene de reabilitare a obiectivelor şi monumentelor culturale, accesate în judeţul nostru începând cu 2007 până în prezent. Intenţia este de a se vedea exact ce s-a făcut, ce se putea face şi mai ales de a se identifica pe viitor în ce direcţii trebuie să meargă DJC Caraş-Severin pentru a reabilita cât mai multe obiective cultural-istorice.

Prefectul judeţului a dat ca exemplu Turnul de la Grădinari, cu o bogată încărcătură istorică şi culturală, reabilitat parţial înainte de 1989 şi lăsat de atunci în paragină.

Cristian Gâfu a precizat că dacă judeţul nostru vrea o dezvoltare turistică serioasă, avem nevoie şi de monumente şi obiective culturale şi istorice pentru a oferi un pachet complet şi de calitate celor pe care dorim să-i atragem în Caraş-Severin.