O altă investiţie importantă cu finanţare europeană a fost contractată la Oraviţa

Tot în judeţul Caraş-Severin, o altă investiţie importantă cu finanţare europeană a fost contractată astăzi la #Oraviţa, un pas important în valorificarea potențialului turistic și cultural al clădirilor de patrimoniu din centrul istoric al orașului.

Este vorba de “Îmbunătățirea calității vieții în orașul Oravița prin reabilitarea și refuncționalizarea a trei clădiri aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și a unui parc parte din Ansamblul Urban Oravița cod LMI CS-II-a-B-11134”.

Va fi reabilitată și refuncționalizată ca Muzeu Speologic clădirea de pe strada Mihai Eminescu nr. 17A şi la fel, imobilul situat pe strada Mihai Novac nr. 1 – Muzeul Adam Neamțu.
Sunt prevăzute: restaurarea fațadelor şi a tâmplăriei, mansardarea clădirilor, reparații structurale și la finisaje interior-exterior, realizarea instalațiilor electrice, sanitare, termice, de ventilație, de aer condiționat și PSI, modificarea accesului în subsol etc.
Cel de-al treilea imobil care va fi reabilitat este “Școala de călugărițe” de pe strada Emanoil Gojdu nr. 54, care va deveni Centru/ Hub cultural.

O altă componentă a proiectului vizează reabilitarea și amenajarea Parcului “Piața Revoluției”. Vor fi reamenajate spaţiile verzi şi se vor reconfigura aleile, va fi amenajat un loc de joacă pentru copii, se vor realiza foișoare tematice care să poată fi folosite ca scene de teatru în aer liber, se vor amplasa obiecte de mobilier urban, se va reface instalaţia de iluminat, vor fi realizate un sistem de irigaţii şi o cişmea.

Valoarea totală a proiectului este de 21.308.745,04 lei, din care 17.582.606,27 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, prin #Regio-POR, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Perioada de implementare este de 33 de luni.

Sursa foto: ADR Vest

De același autor

Related Articles