Comunitatea locală din Reşiţa se poate implica în organizarea de evenimente prilejuite de sărbătorirea a 250 de ani de industrie. Operatorii culturali, ONG-urile şi asociaţiile pot depune proiecte tematice în vederea finanţării până în data de 31 mai.

Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook, de primarul Ioan Popa, care precizează că în acest sens, consilierii locali au validat granturi în valoare de 200.000 lei, ce vor finanța proiecte venite din partea comunității pe tema „250 ani de industrie reșițeană”.

Dragi reșițeni,

Nu peste mult timp se vor împlini 250 de ani de când au fost aprinse primele două cuptoare înalte ale Reșiței, „Josephus” și „Franziskus”.

Atunci, în data de 3 iulie 1771, a fost semnat certificatul de naștere al industriei reșițene. În sfertul de mileniu care a trecut, atât Reșița cât și industria sa au suferit necontenite transformări. Ele au crescut împreună, s-au bucurat și au suferit împreună. Acum, avem prilejul să sărbătorim această istorie extraordinară a orașului nostru. Reșița, acest spațiu multicultural, fost mecanic șef al industriei românești, încearcă acum să-și construiască o nouă identitate, dar își respectă istoria, o serbează, și pune la loc de cinste cultura, tradițiile și oamenii acestui loc care au performat aducând valoare adăugată Reșiței prin tot ceea ce au făcut.

#250ani de industrie reșițeană- este o performanță la care nu se putea ajunge fără multă muncă, pasiune și armonie socială, toate acestea devenind o stare de spirit caracteristică Reșiței și pe care suntem obligați să o transmitem generațiilor care ne urmează. Trăim deci un moment unic și trebuie să-l sărbătorim împreună, făcând din el un eveniment important pentru fiecare piept în care bate o inimă de reșițean.

Invităm deci toți operatorii culturali, ONG-urile și asociațiile care doresc să se implice în organizarea acestor evenimente, să o facă cu încredere, să vină cu propuneri și să depună proiecte în vederea finanțării. Toate proiecte importante, care au legătură cu acestă temă, vor beneficia de sprijinul primăriei Reșița.

Proiectele trebuie să abordeze tema celebrării a 250 de ani de industrie la Reșița iar solicitările de finanțare au termen limită de depunere data de 31.05.2021; ofertele depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.00, iar în ziua de vineri între orele 8.00 – 13.30 sau online, la adresa de e-mail biroupresa@primariaresita.ro.

Pentru a putea participa la selecţie solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale (act constitutiv, statut şi actele patrimoniului iniţial, precum şi actele adiţionale după caz, certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice, etc.);

    b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local (dovada se face cu: documente emise de instituţii/autorităţi competente ce gestionează bugetul de stat şi cel local, etc.);

    c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare (dacă este cazul).

    d) face dovada existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase (dovada se face cu: scrisori de intenţie, extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi etc.);

e) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare, împreună cu toate documentele specificate mai sus;

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0735/923555.