Inspectorii de muncă din Caraş-Severin nu au intrat în vacanţă

În luna iulie 2020, inspectorii de muncă din cadrul ITM Caraş-Severin au efectuat 246 controale, fiind dispuse angajatorilor 389 măsuri obligatorii în scopul remedierii deficienţelor constatate. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 204.500 lei.
Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea în termen a datelor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL); lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc; neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la controlul anterior; nesemnalizarea de securitate şi sănătate a pericolelor din şantier; nedesemnarea coordonatorului de activităţi desfăşurate în şantier; nesemnarea fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă; neîntocmirea instrucţiunilor proprii; nu s-au luat măsuri pentru a respecta periodicitatea anuală a efectuării examenului periodic pentru toţi lucrătorii; lipsa măsurilor de protecţie pentru locurile de muncă unde există pericolul de accidentare prin cădere în gol; neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare; elementele de sprijin ale schelei mobile neprotejate împotriva pericolului de alunecare; nu se asigură efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condiţiile şi cu respectarea instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă în scopul prevenirii contamin?rii cu virusul SARS Cov 2; neinstruirea lucrătorilor ţinând cont de noile riscuri reprezentate de infecţia cu SARS Cov 2.

La 8 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 8 persoane, angajatorii în cauză activând în următoarele domenii de activitate: agricultură, restaurante, transporturi, turism, panificaţie, baruri.
Au fost comunicate de către angajatori 4 evenimente care au avut ca urmări 3 cazuri de incapacitate temporară de muncă şi un deceş iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă.
În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 401 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 3 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale de prelungire/modificare a clauzelor cuprinse în aceste contracte.

De același autor

Related Articles