Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin desfășoară începând cu data de 18 martie cursuri de asistenți maternali profesioniști.

Persoanele înscrise în acest program vor urma opt ore de pregătire în fiecare zi, timp de zece zile. Pentru cei care nu s-au înscris și doresc să urmeze cursurile de formare profesională, se pot adresa instituției pentru mai multe informații.

Această hotărâre vine ca urmare a modificării legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la începutul acestui an. Conform acestei legi, copiii care nu au împlinit vârsta de 7 ani nu mai pot locui în plasamentul unui serviciu de tip rezidențial, ci doar într-o familie substitutivă sau la asistent maternal. Excepție de la noile prevederi sunt copii mai mici de 7 ani care prezintă handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate.

Solicitanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 25 și 55 de ani și 10 clase absolvite. Să dețină o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă. După interviul preliminar, viitori asistenți maternali vor urma cursurile de formare profesională.