Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, în  primele șase luni ale anului 2021 au fost încadrate în muncă 1812 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 iunie 2021, 662 au vârsta peste 45 de ani, 468 au vârsta între 25 și 35 de ani, 436 au vârsta între 35 și 45 de ani, iar 246 sunt tineri sub 25 de ani ( dintre care 233 sunt tineri NEET).

Grupa de vârstăTotal persoane angajate
Total general1812
Sub 25 ani246
Între 25 și 35 ani468
Între 35 și 45 ani436
Peste 45 ani662

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin(1059), numărul femeilor fiind de 753.

În funcţie de rezidenţă, 1076 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 736 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale

şi postliceale (729), gimnaziale (453), profesionale (371), 127 persoane fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în anul 2021, 1.224 (67,54%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

În primele șase luni ale anului 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2.691 persoane. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile  de  stimulare  a  ocupării  forței  de  muncă  sunt  detaliate  pe  site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

La sfârşitul lunii iunie 2021, rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului Caraş-Severin a fost de 3,13%, mai mică cu 0,14 pp decât cea din luna anterioară şi cu 0,02 pp mai mare decât cea din luna iunie a anului 2020.

Numărul total de şomeri la finele lunii iunie, de 3.334 persoane, a scăzut cu 149 persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 1.236 au fost şomeri indemnizaţi şi 2.098 şomeri neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 132 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 17 persoane faţă de luna precedentă.

În funcție de mediul de rezidență, numărul şomerilor la finele lunii iunie se prezintă astfel: 1.462  şomeri provin din mediul urban şi 1.872  şomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 –49 de ani (870), urmaţi de cei din grupa de vârstă între 50-55 de ani (749), la polul opus aflându-se persoanele între 25 și 29 de ani (146).

Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii iunie 2021 se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
  Total3334
< 25 ani343
 între 25-29146
între 30-39509
între 40-49870
între 50-55749
peste 55 ani717

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin (29,51%). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 24,05% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,66%.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii iunie 2021 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro, la secțiunea alocată AJOFM Caraş-Severin – Programe, strategii, statistici.