În aşteptarea constructorului, drumul de legătură prin Mociur a obţinut şi finanţarea necesară

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat contractul de finanțare pentru un obiectiv important de infrastructură rutieră din Reşiţa, respectiv drumul de legătură prin Mociur.

43 milioane de lei vor ajunge la Reşiţa, prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, pentru crearea unei legături rutiere între artera principală a Reșiței și parcul industrial și zona de regenerare urbană Mociur, în vederea extinderii transportului în comun – Faza 1+2.

Proiectul ce prevede realizarea unei căi de acces spre Mociur de la Intim, pe lângă Liceul Traian Vuia – Calea Caransebeşului – intrare pe Valea Ţerovei a fost scos la licitaţie încă din vară de către Primăria Reşiţa, iar acum se aşteaptă desemnarea câştigătorului.

Zona Mociur face obiectul unor serii de investiții: extinderea infrastructurii de transport în comun, reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent, reglementarea urbanistică a zonei în vederea creșterii densității locuirii și crearea unui nou pol rezidențial al localității (în contextul deschiderii orașului către atragerea tinerilor în mediul urban), planificarea urbană în vederea reconversiei funcționale a terenurilor construibile ale Reșiței, construirea unui spital județean de urgență care să deservească județul Caraș-Severin, și crearea unei grădini urbane-parc ca loc de agrement și barieră verde accesibilă tuturor reșițenilor.

Prin intermediul investiției se urmărește îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea unei infrastructuri rutiere și tehnico-edilitară nouă.

La ora actuală nu există străzi de legătură între Zona Mociur și cartierul Govândari și nici posibilități de traversare a râului Bârzava, altele decât Pasajul Triaj (Intim). Podul metalic de cale ferată industrială amplasat în zona UCM OxyGaz, este în prezent dezafectat și se află într-o stare de degradare avansată, astfel că o intenție de repunere a acestuia în exploatare ca pod CF sau prin reamenajare ca pod rutier, ar implica un efort financiar deosebit de amplu și cu o eficiență absolut discutabilă.
În această situație pentru crearea unor condiții de deplasare directă și facilă, între zonele menționate, auto, ciclistă și pietonală, drumul propus va face legătura între bd. Muncii, în apropierea sensului giratoriu Intim, tronsonul de stradă care străbate parcul Intim, si cele două poduri care intersectează râul Bârzava: în zona UCM OxyGaz la km 0+024 și cel de la km 0+788, de pe platforma industrială Mociur.

În cadrul fostei platforme industriale Mociur – UCM Reșița, situată în partea centrală a municipiului Reșița, se dorește de către un investitor privat, dezvoltarea unui proiect amplu, cu funcțiune mixtă, care va cuprinde construcții tip shopping mall, servicii cu funcțiuni de agrement, sport și turism cu hotel, aqua park destinat agrementului și activităților sportive în interior și aer liber, clădiri rezidențiale, precum și amenajarea de spații verzi.

Obiectul principal îl reprezintă amenajarea infrastructurii în transport adiacentă dezvoltării urbane de pe platforma Mociur, și conexiunile acesteia cu rețeaua existentă, fluidizarea traficului în zonă prin modernizarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare adiacentă platformei industriale Mociur.

Se vor reamenaja, moderniza şi realiza următoarele :
– reamenajarea intersecţiei dintre Calea Caransebeşului şi Strada Căminelor, în vederea asigurării fluxurilor de circulaţie în intersecţie după lărgirea Străzii Căminelor la 3 benzi;
– modernizarea străzii Căminelor de la 2 benzi de circulaţie la 3 benzi de circulaţie, cu spaţii verzi și trotuare
– realizarea unei străzi noi cu 4 benzi de circulaţie, spaţiu verde median, trotuar și piste pentru cicliști
– realizarea unui pod peste Pârâul Govândari și două poduri peste Râul Ţerova

De același autor

Related Articles