În perioada 26 – 30 octombrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin au desfăşurat acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională.

Acţiunile de control s-au desfăşurat atât pe teren, în colaborare cu inspectorii de trafic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane.

Deficienţe constatate:

– neevidenţierea întocmai a orelor de muncă prestate;

– neacordarea sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal;

– neacordarea repausului săptămânal;

– lipsă notificare ITM cu privire la utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte;

– neacordarea sporului pentru munca de noapte;

– lipsa unui acord scris referitor la modul de întocmire a evidenţei orelor de muncă în cazul lucrătorilor mobili;

– neîndeplinirea obligaţiei de către angajator de a informa salariatul că urmează să presteze munca în străinătate;

– necompletarea regulamentului intern cu toate clauzele obligatorii;

– înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/intreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;

–  neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a evidenţelor privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili/conducătorilor auto independenţi pentru o perioadă de 2 ani.

Din cele 15 verificări efectuate, au fost finalizate 8 controale la angajatorii care aveau sediul social în judeţul nostru. La ceilalţi angajatori depistaţi în trafic pe raza judeţului, instituţia noastră a înaintat documentele obţinute în timpul controlului către alte inspectorate teritoriale de muncă din ţară în vederea finalizării controalelor (ex. București, Cluj, Ilfov, Arad, Bihor, Mehedinţi,Timiș). S-au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.500 lei, fiind dispuse 37 măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate.