Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița își aduc aminte în aceste zile că în data de 12 aprilie se împlinesc 35 de ani de la trecerea în eternitate a celui care a fost Georg Hromadka.

 Cu acest prilej, Biblioteca Germană „Alexander Tietz“ din municipiul de pe malul Bârzavei organizează o miniexpoziție documentară dedicată lui Georg Hromadka, care va putea fi vizitată la sediul acesteia   după  ieșirea din   starea   de   urgență.   Totodată,  a   fost  realizată   o   ștampila   filatelică ocazională cu plic aferent, aprobată de CN Poșta Română prin Federația Filatelică Română și Asociația Filateliștilor din judeţul Caraș-Severin, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la moartea acestuia.

Întreaga corespondență ce va pleca de la Oficiul Poștal Reșița 1, luni, 13 aprilie, va fi obliterată cu această ștampilă ocazională.

Câteva date biografice despre cel comemorat:Georg Hromadka- Social democrat convins, jurnalist, editor; – născut la 6 iulie 1911, în Lupeni;- decedat la 12 aprilie 1985, în Singen / Hohentwiel (Germania).

Prin mărturia proprie, Georg Hromadka declara că a fost crescut de părinți de etnie germană într-un mediu social-democrat și într-un spirit de filosofie și morală a clasicismului german al socialismului științific.În   timpul   prezenței   sale   la   Reșița,   în   1929   devine   secretar   al   organizației   locale   a Tineretului   Socialist,   care   tocmai   s-a   fondat,   iar   mai   târziu,   secretar   al   Partidului   Social-Democrat din Reșița. Se implică în perioada 1932 – 1933 la publicarea revistei săptămânale„Freies Wort” (= „Cuvântul liber“) din Reșița, în jurul căreia se aduna atunci toată stângasocialistă din Banatul Montan. Desființarea   sindicatelor   și   partidelor   în   1938   i-a   condus   pe   majoritatea   membrilor Tineretul  Socialist  în  subteran,  unde  celulele   Partidului  Comunist,  desființat  în  1924,  i-au acaparat.   Instabilitatea   acestor   celule   ușurează   descoperirea   lor   de   către   autoritățile   de securitate. Georg Hromadka este arestat prima oară în 1940 – 1941 și din nou în 1942. În fața unei comisii a Wehrmachtului în 1943, în închisoarea din Arad, refuză să intre întrupele SS. Eliberat din închisoare în august 1944, a aderat la Partidul Social-Democrat restabilit, dar în 1948 este arestat, alături de alți funcționari conducători ai partidului, în baza unor acuzații false, și condamnat la 20 de ani în închisoare.

În 1956 este grațiat cu ajutorul foștilor camarazi și devine jurnalist la redacția ziarului„Neuer Weg” (= „Drum Nou“) din București. Deși s-a format ca autodidact, Hromadka a impresionat prin cunoștințele și talentul său jurnalistic, devenind și editor.

 În 1970 Hromadka conduce anuarul turistic „Komm mit” (= „Vino cu noi”) al cotidianului „Neuer Weg“. După   o   scurtă   perioadă   petrecută   ca   pensionar   în   Reșița,   la   sfârșitul   anului   1980,emigrează în Republica Federală Germania.

Articole publicate: – articole   ce   promovează   păstrarea   limbii   și   istoria   culturii   germane   din   România,plaiurile  din  Banatul  Montan,  apărute  în   „Neuer  Weg“,   „Komm mit“  și  Almanahul„Neuer Weg“; – articole având ca tematică principală mișcarea muncitorească din Banatul Montan.

Cărți publicate: – „Kleine   Chronik   des   Banater   Berglands“,   mit   einen   Nachwort   von   Heinrich   Lauer;München: Südostdeutsches Kulturwerk, 1993 (Veröffentlichungen des SüdostdeutschenKulturwerks; Reihe C: Erinnerungen und Quellen; Band 10);

ISBN: 3-88356-051-0. – „Scurtă cronică a Banatului Montan”, traducere, note și redactare de Rudolf Gräf șiWerner Kremm, cuvânt înainte: Elke Sabiel; editor: Fundația „Friedrich Ebert“ Bonn -Germania; Oradea: Imprimeria de Vest, 1995; ISBN: 973-96858-4-6.La inițiativa Partidului Social-Democrat, Consiliul Local și Primăria Municipiului Reșițal-au declarat pe Georg Hromadka, în data de 26 martie 2002, Cetățean de Onoare post mortemal Municipiului Reșița.

 Pe frontispiciul Casei de Cultură a Sindicatelor se află montată o efigie a lui Georg Hromadka, realizată de asemenea la inițiativa Partidului Social-Democrat și finanțatăde Fundația „Activity” din Reșița (președinte: prof. dr. ing. Nadia Potoceanu), în anul 2000, deartistul plastic reșițean Petru Comisarschi.

Ea fost turnată la UCMR, prin grija ing. Iulian Georgevici.

La inițiativa Fundației „Friedrich Ebert“, reprezentanța din România, și a doamnei Elke Sabiel, TVR București, prin redacția în limba germană, a realizat, în anul 2000, documentarul„Georg Hromadka – Sieger oder Besiegter“ (= „Georg Hromadka – învingător sau învins“).

Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița au organizat de-a lungul anilor mai multe manifestări comemorative dedicate lui Georg Hromadka.

De asemenea, Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița a realizat în această perioadă 3 plicuri filatelice ocazionale cuștampile   adecvate,   care   să   aducă   aminte   de   această   personalitate,   în   momentul   de   față adăugându-se   cel   de-al   patrulea   plic   cu   ștampila   aferentă.   În   anul   2011,   prin   grija   și   cu finanțarea celor două organizații ale etniei germane caraș-severinene, Monetăria Statului dinBucurești a realizat o medalie comemorativă„, ne-a transmis Erwin Josef Ţigla, Preşedintele Forumului Democratic al Germanilor din Caraş-Severin.