Finanțare de 2 milioane de euro pentru modernizarea Spitalului Orăşenesc Oraviţa

A fost aprobată cererea de finanțare în valoare de 2 milioane de euro pentru proiectul de modernizare a Spitalului Orăşenesc Oraviţa. Proiectul prevede lucrări de modernizare a instalaţiei electrice, a infrastructurii spitaliceşti si de instalare de echipamente de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendii. Astfel, prin intervenţiile propuse, se vor imbunătăţi conditiile de functionare în cadrul unităţii medicale.

Obiectivul proiectului contribuie în mod direct la indicatorul de rezultat al programului prin faptul ca investiţia propusă contribuie la creşterea siguranţei pacienţilor şi a personalului, la creşterea capacităţii solicitantului de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul COVID-19. Prin dotarea unităţii cu instalaţie de detectare, semnalizare şi alertare în caz de incendiu, precum şi instalaţii electrice, de ventilare, tratare a aerului şi fluide medicale noi, se urmăreşte posibilitatea acordării de servicii medicale în condiţii de siguranţă impuse atât de distanţarea socială, de prevenire a răspândirii cu virusul SARS –CoV-2 precum şi din realizarea în condiţii de siguranţă a actului medical în contextul epidemiologic actual.

Echipamentele solicitate, reprezintă suportul realizării în condiţii de siguranţă si de performanţa a intervenţiilor complexe. Diagnosticul şi tratamentul complex al pacientului cu patologie SARS-CoV-2 pozitivi şi negativi, critici şi noncritici.

Proiectul în valoare totală de: 9.865.513,46 lei (9.240.137,32 lei eligibil) prevede realizarea de lucrări asupra clădirii Spitalului Orășenesc Oravița astfel:

-Va fi realizată o instalaţie de iluminat de siguranţă pentru intervenţii, evacuare, circulaţii, panică, veghe şi marcare hidranţi. Alimentarea cu energie electrică de bază prin post de transformare propriu se păstrează, urmand a fi înlocuite tablourile existente cu unele noi prevăzute cu întreruptoare automate bipolare de 10 A/16A echipate cu protectie diferentiala de 30 mA. Instalaţia electrică interioară se va executa din conductoare de cu montate îngropat în tuburi de protecţie în pereti. La circuitele de iluminat se vor folosi cabluri sau conductoare din Cu avand izolatie speciala de tip poliolefin de 1,5/2,5 mmp, montate în tuburi de protectie din HFT îngropate în elementele de construcţie. Comutatoarele, intreruptoarele si prizele (cu contact de protectie) se montează în doze de aparataj îngropate în elementele de construcţie.Tabloul general se va lega la priza de pământ prin intermediul conductorului de protectie.

Pentru mărirea protecţiei contra socurilor electrice, intrerupatorul general din tabloul electric general va fi prevăzut cu un întrerupător diferenţial, cu declanşare la curenţi de defect de 100 mA. In zona bloc operator si ATI se va utiliza retea IT medical in rest se va utiliza retea TN. Lampile fluorescente vor fi inlocuite cu surse de iluminat LED montate aparent pe tavan/perete pentru un consum mai redus, alimentate cu conductoare H07Z-U pozate în tuburi de protecție din HFT montate îngropat. Instalatii ventilare si tratare aer: Blocul operator si sectia ATI vor fi echipate cu instalatie de ventilare si tratare aer, cu un numar de zece schimburi orare in saloane si trei trepte de filtrare a aerului (2 la nivelul centralelor si 1 prin filtre HEPA la nivelul anemostatelor).

Distibutia aerului se va realiza prin conducte de tabla zincata montate in tavan fals si prin anemostate si grile pentru introducere si evacuare aer viciat. Instalatii fluide medicale: Instalatia de distributie pentru fluide medicale, subdimensionata si neconformă, va fi inlocuita cu una noua care cuprinde instalatii interioare de oxigen medical, de aer comprimat si de vacuum care vor asigura distributia gazului medical de la sursa de alimentare, la parametrii optimi de presiune/debit, in conditi de siguranta pentru pacient si personalul medical prin intermediul unitatilor terminale specifice catre pacient.

În fiecare salon echipat cu fluide medicale va fi montat un tablou securizat pentru monitorizarea gazelor medicale, prevazut cu o valva cu sfera pentru fiecare gaz; aceasta valva va fi prevazuta cu manometru pentru monitorizarea presiunii fiecarui gaz si cupla rapida pentru alimentare in caz de urgenta de la o sursa mobila. Unitatea de alarmare va fi conectata la panoul de control si monitorizare care va avertiza daca presiunea gazelor medicale care trece prin valvele panoului de control este necorespunzatoare. Fiecare punct de consum va fi alimentat de tablouri de reductoare de presiune conform sistemelor de distributie in doua faze de presiune din SR EN 7396, alimentate din magistrala principala, care vor reduce presiunea gazului de Ia presiunea de distributie Ia presiunea de lucru. Acestea vor fi dotate cu 2 reductoare – oxigen si aer comprimat respirabil- pentru a asigura continuitatea alimentarii in caz de defect Ia primul reductor. Fiecare tablou de reductoare va fi legat la un tablou de alarmare care va avertiza in caz de furnizare neconforma a gazelor medicale, presiune prea mare sau prea mica.

Acestea vor fi echipate cu puncte de alimentare de urgenta pentru fiecare gaz medical si cu manometre care sa permita monitorizarea presiunii de intrare si a presiunii de la iesire din reductoare. Sistemul de fluide medicale va avea in componenta unitati terminale, conducte si un tablou zonal de izolare, cu robineti de izolare pentru fiecare fluid medical, display LCD, taste si LED-uri pentru monitorizarea informatiilor privind valorile presiunii din instalatie sau diverse avarii. lnstalatiile de distributie a fluidelor medicale se vor realiza din tevi de cupru medical, robineti de sectorizare, senzori de presiune pentru sistemul de semnalizare acustica si vizuala si manometre ce vor monitoriza valoarea presiunii din sistemul de conducte pt fiecare gaz in parte. Instalația de alarmare persoane cu dizabilitati este compusa dintr-o unitate centrala si intrerupatoare pentru alarmare (cu fir si maner de tragere) la fiecare grup sanitar persoane cu dizabilitati. Instalația de alarmare sora medicala este compusa dintr-o unitate centrala si intrerupatoare pentru alarmare (cu fir si maner de tragere) montat în aparatul de iluminat local de la paturile din saloane. La actionarea fiecarui intrerupator, zona se va identifica printr-un semnal optic pe unitatea centrala si la lampa de semnalizare montata deasupra ușii/patului. Instalație de protecție împotriva loviturilor de trăsnet, partial deteriorată, va fi inlocuita cu dipozitiv de amorsare a descărcării (PDA) montat pe un catarg.

Se va modifica şi sensul de deschidere şi dimensiunile uşilor pe căile de evacuare şi se vor instala sisteme de deschidere automata pentru a facilita evacuarea persoanelor. Obiectivul se va dota cu hidranti.

De același autor

Related Articles