De astăzi, măsuri în domeniul turismului

O serie de măsuri în domeniul turismului menite să contribuie, pe de o parte la protecţia turiştilor iar, pe de altă parte, la întărirea disciplinei în materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice, au fost luate astăzi printr-o Ordonanţă adoptată de Guvern. Măsura răspunde cerinţelor pieţei, precum şi celor ale Comisiei Europene, prin transpunerea noilor norme în domeniu.

Astfel, agenţiile de turism care îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul naţional, care comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, au obligaţia să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că agenţia de turism se află în dificultate financiară, definită potrivit legii. În cazul în care, în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, agenţia de turism asigură şi garanţii pentru repatrierea turiştilor.

Sistemele de garantare a răspunderii agenţiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice către consumator sunt reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcţiona distinct sau asociat. Garanţia este efectivă şi acoperă costurile, inclusiv costurile estimate ale repatrierii. Suma asigurată şi modalitatea de organizare şi funcţionare a sistemelor de garantare se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Turismului şi Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În prezenţ legislaţia obligă agenţiile de turism touroperatoare să încheie asigurări în caz de insolvenţă pentru o sumă asigurată de cel mult 50.000 de dolari, respectiv pentru 10.000 de dolari pentru agenţiile de turism de tip detailiste.

Prin Ordonanţa adoptată astăzi de Guvernul României se actualizează măsurile contravenţionale aplicate în cazul încălcării legii de către agenţiile de turism. Astfel, se majorează cuantumul amenzii de la 5 până la 10 puncte-amendă (un punct amendă reprezintă contravaloarea unui salariu brut pe ţară garantat în plată), faţă de nivelul actual cuprins între 400 şi 1.000 de lei.

În acelaşi timp, actul normativ creează cadrul legal pentru a da posibilitatea oricărei agenţii de turism să comercializeze pachete de servicii turistice sau componente ale acestora către consumatorul final, fie în calitate de organizator, fie în calitate de intermediar al unei agenţii de turism organizatoare. Astfel, se elimină incertitudinea turistului că serviciile oferite de către agenţia de turism parte contractantă exced cadrului legal de reglementare. Totodată, se oferă posibilitatea oricărui operator economic care deţine o agenţie de turism (actualmente de tip detailistă) să ofere servicii de calitate şi competitive clienţilor săi, fără a apela la serviciile oferite de către o altă agenţie de turism care, în prezenţ este touroperatoare.

Prin actul normativ adoptat se urmăreşte creşterea disciplinei financiare în raporturile contractuale dintre agenţiile de turism partenere, cât şi în raporturile dintre agenţiile de truism şi consumatorii finali/turişti. Totodată, se preconizează o creştere a relaţiilor tranzacţionale dintre agenţiile de turism şi prestatorii de servicii turistice.

sursa foto: Radio Iasi