Curtea de Conturi nu a numărat bine produsele din şcoli

219

Curtea de Conturi nu a numărat bine produsele din şcoli.

Consiliul judeţean Caraş-Severin a câştigat procesul împotriva Curţii de Conturi privind programele naţionale „Cornul şi laptele” şi „Fructe în şcoli”.

Prin decizia Camerei de Conturi Caraş-Severin din luna iulie a acestui an, Consiliului judeţean i-au fost imputaţi peste 300.000 de lei, ca urmare a neconcordanţelor descoperite între cantităţile de produse decontate şi numărul efectiv de elevi prezenţi la cursuri.

Urmând procedura administrativ-jurisdicțională, Consiliul Județean Caraș-Severin a formulat contestația la Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții de Conturi a României, solicitând motivat anularea măsurilor pe cele două programe naționale și, pe cale de consecință, anularea prejudiciului estimat.

Prin Încheierea nr. 140/28.11.2017, Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi a României a admis, în tot, contestația Consiliului Județean Caraș-Severin, în privința măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Caraș-Severin, privitoare la cele două programe naționale, respectiv, Laptele și Cornul și Fructe în școli. S-a constat faptul că există o serie de disfuncționalități de derulare a acestor programe naționale, diligența CJ de a solicita Inspectoratului Școlar Județean o situație privitoare la numărul de beneficiari a fost respectată, sens în care, corelarea numărului de porții livrate cu numărul de elevi/preșcolari prezenți la cursuri în anumite perioade de timp neputând fi imputabilă Consiliul Județean Caraș-Severin.

Conform Hotărârii Curții de Conturi nr. 155/2014, referitoare la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, măsurile prin Decizia directorului Camerei de Conturi Caraș-Severin au fost suspendate până la pronunțarea Încheierii Comisiei de Contestare a Curții de Conturi a României, iar în contextul dat, privind admiterea contestației, acestea au fost desființate, nesubzistând pretinsa ipotetică încălcare a prevederilor legale.