Constructorii au fost verificaţi de inspectorii ITM Caraş-Severin

În perioada 01–05 aprilie2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș-Severin a derulat acțiuni de control cu caracter inopinat în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă.

Obiective urmărite au fost:

– identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniile de activitate: construcții clădiri cod CAEN 41, lucrări de geniu civilcod CAEN 42  și lucrări speciale de construcții cod CAEN 43;

– eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

– creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește aspectul respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

În acest sens, inspectorii de muncă au efectuat 54 controale, inclusiv în ziua de sâmbătă, s-au dispus 105 măsuri de remediere. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 37.000 lei. La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă.

Deficiențe identificate au fost următoarele:

– neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, nerespectarea repausului săptămânal, inexistența evidenței orelor de muncă prestate, dosare de personal incomplete, lipsa copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc, completare cu date eronate a REVISAL-ului;

– efectuarea săpăturilor fără susținerea malului de pământ, echipamentele de lucru folosite nu sunt supuse verificărilor tehnice, nu se respectă distanța de siguranță dintre utilajul care efectuează săpături și lucrător, schele fără balustradă de protecție, șantier nesemnalizat și neîngrădit pentru limitarea accesului persoanelor neautorizate, echipamentul individual de protecție, deși asigurat de către angajator și înmânat lucrătorilor pe bază de proces verbal, nu este purtat, etc.

Cele mai citite

Related Articles