Carașova intră într-un val de restricții anti-COVID, emise de CJSU Caraș-Severin

Localitatea cărăşeană Caraşova a depăşit limita de 2 infectări la mia de locuitori, cumulată la 14 zile, motiv pentru care, de sâmbătă, 4 septembrie, acolo se instituie o serie de reguli şi restricţii. Potrivit comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă devine obligatorie masca de protecţie, purtată corect, pentru toţi cei care au de la 5 ani în sus.

Regula se aplică în spaţiile publice aglomerate, respectiv: pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi locul de muncă. Excepţie face situaţia în care într-un spaţiu închis sunt maximum 10 persoane, vaccinate complet de 10 zile, situate la un metru distanţă între ele.

Hotărârea privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 03.09.2021 au fost dispuse măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT Caraşova din județul Caraș-Severin, conform legislaţiei în vigoare.

MAI JOS PUTEȚI CITI HOTĂRÂREA COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ EMISĂ ÎN 03.09.2021:

Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile :

– Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

HGR nr.826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

– Ordinului  nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările şi completările ulterioare,

– HCNSU nr.53/05.08.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Văzând prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de adresele Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin nr. 8950/03.09.2021 cu privire la Incidenţa cumulată la 14 zile la nivelul localităţilor/judeţului Caraş-Severin, raportată la 1.000 de locuitori, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 03.09.2021 şi nr.8962/03.09.2021 referitoare la Analiza de risc epidemiologic cu rata de incidenţă cumulată  a  cazurilor COVID-19, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 03.09.2021, pe localităţi,

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-Severin şi în baza prevederilor art. 13 din Anexa nr.3 la HGR nr. 826/2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în data de 03.09.2021

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. (1). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 2 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 3 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin HGR nr.826/2021, pentru:

UATRata incidenței cumulate la 14 zile
CARAŞOVA2,1

         (2). Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin şi pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

            Art.2. (1). Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul UAT Caraşova, judeţul Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (04.09.-17.09.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

          (2). La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 04.09.2021, măsurile stabilite  pentru UAT Caraşova prin HCJSU nr. 92/25.08.2021 îşi încetează aplicabilitatea.

            Art. 3. (1). Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţiile publice aglomerate, respectiv: pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă etc.

                (2). Nu este obligatorie purtarea măştii de protecţie pentru persoanele aflate în locurile de muncă situate în spaţii închise, cu condiţia prezenţei unui număr de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi cu asigurarea unei distanţe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepţia nu se aplică în cazul spaţiilor închise comune.

              Art.4. Prezenta hotărâre se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

              Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi UAT Caraşova, judeţul Caraş-Severin.

                        (2). Prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi a fi diseminată în mod corespunzător.

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECT

Cristian GÂFU

–––-

ÎNTOCMIT SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL CJSU

Nr. 95

Data: 03.09.2021

De același autor

Related Articles