De curând, au început lucrările la două biserici monument istoric din Episcopia Caransebeșului. Este vorba despre Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bocșa Română, cunoscută de credincioşi şi ca „Voroneţul Banatului” și Biserica din Parohia Ersig, a transmis pentru Radio Reşiţa, diaconul Pavel Canea.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului a săvârșit o slujbă de binecuvântare atât la Bocșa, cât și la Ersig în prezența autorităților locale, reprezentanților Direcției de Cultură Caraș-Severin, a echipei de implementare, a constructorilor și a credincioșilor din cele două parohii.

Restaurarea acestor două biserici monument istoric este posibilă prin proiectul de finanțare din cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

La Bocșa proiectul are ca scop creșterea atractivității obiectivului de patrimoniu prin repararea zonelor degradate de tencuială de la pereții exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare din PVC a ferestrelor, cu tâmplărie din lemn stratificat, păstrând aceleași caracteristici de detaliu cu ale tâmplăriei originale. De asemenea, se vor amenaja spațiile verzi, va fi introdus iluminatul arhitectural exterior, se va realiza o hidroizolație perimetrală la exteriorul fundațiilor pereților și un sistem de drenaj exterior al apelor meteoric și se va amenaja o rampă pentru persoanele cu dizabilități. Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 4.744.755,17 lei, iar valoarea totală a acestuia este de 4.841.705,91 lei.

Biserica Bocşa Română

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” monument istoric de categoria B, a fost zidită în anul 1750 din piatră și cărămidă. În statistica eparhiei Caransebeșului din 1757, Bocșa Română figurează astfel: biserică de piatră, hramul „Sf. Nicolae” începută sub episcopul Isaia și sfârșită sub Ioan Gheorghevici în 1750, sau după alte mențiuni în 1795, executată în stilul baroc. Biserica este acoperită cu țiglă, turnul actual din cărămidă acoperit cu tablă galvanizată a fost construit în 1911, pictura exterioară oferindu-i originalitatea arhitecturală, adesea fiind numită şi „Voroneţul Banatului”.

Părintele paroh, pr. Silviu Ferciug a declarat pentru Radio Reşiţa:

pr. Silviu Ferciug

La Ersig se vor efectua lucrări de subzidire și drenaj, înlocuirea șindrilei, restaurarea picturii pe lemn și a iconostasului, realizarea unui sistem de încălzire interioară, refacerea pardoselii, introducerea în circuitul turistic și promovarea turistică a obiectivului restaurat. Valoarea totală a proiectului este de 3.853.222,48, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.799.988,13 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 3.229.989,91 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 569.998,22 lei.

Biserica Ersig

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată în anul 1713 pe ruinele unei biserici mai vechi. Istoricul Ioachim Miloia arată în 1931 că biserica (13 x 5,70 m) este formată „dintr-un corp de bârne, astăzi acoperit cu mortar, având un mic cerdac sprijinit pe stâlpi de lemn”. Pereţii exteriori sunt acoperiţi cu lipitură de pământ, iar acoperişul este de şindrilă, turnul e construit în stil baroc vienez având o înălţime de aproximativ 5 metri.

Păstorul comunităţii ortodoxe din Ersig, părintele paroh, pr. Flavius Florea, a precizat pentru Radio Reşiţa:

pr. Flavius Florea

Lucrările de restaurare sunt executate de o societate comercială din Baia Mare ce activează în domeniul construcțiilor, o firmă cu experiență de aproximativ 28 de ani în reabilitare și restaurare de monumente istorice, cu peste 50 de biserici monument istoric restaurate în toată Europa.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, cuprinsă între 27.12.2018 – 30.04.2021.

Sursa foto: episcopia caransebeşului