[AUDIO] Primăria Ciclova Română executată silit pentru un contract semnat de un primar condamnat!

Urmare a unei datorii neachitate, împotriva comunei Ciclova Română a fost demarată executarea silită de către Societatea Civilă Profesională de Executori „Matei și Asociații”, ne-a declarat primarul Cătălin Golu.

,,În fapt, este vorba de o creanță născută dintr-un contract încheiat de vechea administrație locală, când primăria era condusă de Puiu Percea, având ca obiect achiziționarea de lămpi stradale. Facem precizarea că acest contract a fost anulat de către instanțele de judecată, fiind suspendată și executarea sa, în prezent persoanele responsabile de încheierea acestui contract fiind cercetate penal iar altele condamnate,, spune Cătălin Golu.

Conform primarului s-a ajuns la această situaţie: ,,… ca urmare a lipsei de celeritate și a pasivității totale manifestate de Judecătoria Oravița în ceea ce privește procedura de judecată a dosarelor aflate pe rolul acestei instanțe în care unitatea noastră administrativ teritorială este parte. Împotriva executări silite, primăria a formulat în termenul legal contestație la executare, ce a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Oravița. Prin acest demers juridic am solicitat atât anularea tuturor formelor de executare silită, cât și suspendarea provizorie a executării silite, respectiv suspendarea executării silite până la judecarea contestației la executare,,.

Şi cu toate că pe rolul Judecătoriei Oraviţa în 19 mai a fost înregistrată contestația la executare instanța de judecată nici până în prezent nu s-a pronunțat cu privire la cererea Primăriei Ciclova Montană cu toate că o astfel de procedură a contestației la executare se judecă de urgență și cu precădere.

Drept urmare s-a ajuns ca astăzi, 11 iulie 2022, la sediul executorului judecătoresc din Timişoara, să aibă loc licitația publică privind vânzarea unor imobile aflate în patrimoniul comunei.

Bunurile ce urmează a fi înstrăinate în cadrul acestei proceduri reprezintă bunuri ce aparțin Comunei Ciclova Română, fiind vorba despre Căminul cultural, obiectiv inclus în cadrul unui proiect de reabilitare din fonduri guvernamentale de peste 1,5 milioane de euro, Casa parohială, un bloc reabilitat în ultimii 5 ani unde se afla dispensarul și locuințele pentru medicii și profesorii atrași în comună!

De același autor

Related Articles