Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare, a început înscrierile în grupul țintă al proiectului „Atelierul de antreprenori”.

Grupul țintă va fi format din minimum 307 de persoane fizice din categoriile: șomeri, persoane inactive, studenți, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
– intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în Regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
– au vârsta peste 18 ani;
– au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Vest (județele: Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
– au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minimum 8 clase);
– nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile, respectiv la cursuri de formare antreprenorială cofinanțate din fonduri publice nerambursabile.

Persoanele interesate să facă parte din Grupul țintă al proiectului se pot înscrie pe site-ul proiectului: https://startupatelieruldeantreprenori.projects.uvt.ro/, la secțiunea Inscriere.

În termen de 7 zile calendaristice de la primire, dosarul candidatului va fi evaluat în baza grilei de evaluare din metodologia de selecție, de către o comisie de selecție.

În selectarea grupului țintă se va respecta promovarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Se are în vedere ca din fiecare județ al regiunii de dezvoltare Vest în care se implementează proiectul să participe la cursurile de formare antreprenoriala cel puțin câte 30 de persoane. Procesul de selecție a grupului țintă se realizează în perioada martie – august 2018.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de minimis: Romania Start-Up Plus.

Valoarea totală a proiectului: 9.190.004,86 lei, din care 9.093.828,76 lei finanțare prin Programul Operațional Capital Uman.

Date de contact:
Telefon: 0256-592338,
E-mail: atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro