Amenzi pentru angajatorii cărăşeni care nu respectă normele legale

În luna iulie 2018 Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin a efectuat 214 controale, din care 104 în domeniul relaţiilor de muncă şi 110 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare totală de 148.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 117.500 lei, din care 100.000 lei pentru 3 angajatori care foloseau munca nedeclarată. La aceştia au fost identificate 5 persoane fără forme legale de angajare. Domeniile de activitate ale angajatorilor sancţionaţi pentru muncă nedeclarată sunt: baruri, construcţii, sivicultură.
Principalele deficienţe întâlnite au fost: neîncheiere în formă scrisă a contractului individual de muncă, nestabilirea şi negarantarea în plată a salariului minim brut gatantat în plată, nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor, neînscrierea programului de lucru în cuprinsul documentului de angajare, nerespectarea repausului săptămânal, etc.

În domeniul securităţii şi sănătăăţii în muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 31.000 lei, au fost aplicate pentru deficienţe referitoare la: asigurarea măsurilor de electrosecuritate, dotarea echipamentelor tehnice cu dispozitive de protecţie, semnalizarea de securitate a muncii, instruirea personalului, asigurarea măsurilor de prim-ajutor, întocmirea procedurilor de lucru şi a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, etc.

(Ada Botezan)