Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, în anul 2020 au fost încadrate în muncă 3.580 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 decembrie 2020, 1.152 au vârsta peste 45 de ani, 912 au vârsta între 25 și 35 de ani, 874 au vârsta între 35 și 45 de ani, iar 624 sunt tineri sub 25 de ani.

Grupa de vârstăTotal persoane angajate
Total general3.580
Sub 25 ani624
Între 25 și 35 ani912
Între 35 și 45 ani874
Peste 45 ani1.152

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin(2.136), numărul femeilor fiind de 1.444.

În funcţie de rezidenţă, 2.150 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 1.430 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale (1.444), gimnaziale (811), profesionale (724), 322 persoane fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în anul 2020, 2.412 (67,38%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

În anul 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6.360 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile  de  stimulare  a  ocupării  forței  de  muncă  sunt  detaliate  pe  site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

Mai multe informaţii privind rezultatele aplicării  măsurilor de stimulare a forţei de muncă ale AJOFM Caraş-Severin sunt disponibile pe www.anofm.ro , la secțiunea dedicată judeţului Caraş-Severin /Programe, Strategii, Statistici.