Plenul Camerei Deputaţilor a adoptaţ miercuri, proiectul referitor la Ordonanţa de urgenţă 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţămânţ prin care se stabileşte că activităţile de predare – învăţare – evaluare, aferente semestrului al doilea al anului universitar 2019-2020, se pot realiza şi în modul online.

Ordonanţa nu a suferit modificări în Cameră şi ea prevede ca pe durata stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice, inclusiv pentru formele de învăţământ cu frecvenţă redusă, procesul de învăţământ să se poată realiza şi în modul online. Totodată, se preconizează instituirea unor reglementări speciale referitoare la examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2020, precum şi la modalitatea de susţinere a probelor pentru obţinerea gradelor didactice în acest an.

Pe durata stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resorţ desfăşurarea tuturor activităţilor de predare – învăţare – evaluare, aferente semestrului al doilea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctoraţ susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020 se pot realiza şi în modul online, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. (…) Pe durata stării de urgenţă şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfăşura şi în modul online‘, se arată în ordonanţa de urgenţă.

Au votat ‘pentru’ 303 deputaţi, iar doi s-au abţinut.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiecţ iar el urmează să meargă la Senat pentru dezbatere şi vot.

Agerpres