În perioada stării de alertă românii pot ieși din localitate doar cu anumite motive și după ce completează o declarație pe propria răspundere, formularul tip putând fi găsit pe site-ul Ministerului de Interne.

Cetățenii pot ieși din localitatea în care stau pentru deplasări în interes profesional, în scop umanitar sau de voluntariat, pentru realizarea de activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli.

Mai sunt permise deplasările pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi, pentru participarea la programe sau proceduri din centrele de tratament, din alte motive justificate precum îngrijirea sau însoțirea copiilor, membrilor de familie, îngrijirea unei rude sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie sau pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță.

Mai este permisă ieșirea din localitatea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber, cu participarea a cel mult trei persoane, pentru evenimente familiale cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare sociale sau pentru achiziția, serviceul, efectuarea inspecției tehnice periodice sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.