Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) a primit azi, 19 iulie 2019, vizita de lucru a reprezentanţilor DG Regio a Comisiei Europene, a Ministerului Fondurilor Europene, Autorităţii de Management a Programului Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM), JASPERŞ Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Scopul vizitei a fost verificarea în teren a amplasamentelor lucrărilor cuprinse în proiectul „Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sector Bocşa – Gătaia – Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş”.


Proiectul este propus spre finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, pe Axa Prioritară 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor. Viiturile însemnate din ultimii ani pe cursul râului Bârzava şi pe afluenţii acestuia au dus la deteriorarea lucrărilor hidrotehnice de amenajare (diguri de apărare, praguri de fund), iar sistemul de apărare din aval care a fost dimensionat în ipoteza funcţionării corespunzătoare a polderului Gherteniş a fost depăşit, având cotele de protecţie împotriva inundaţiilor sub cotele de nivel din timpul viiturilor. Amenajarea complexă pe acest sector al râului Bârzava a fost realizată în anii ’80.

Specialiştii ABA Banat s-au deplasat împreună cu delegaţia europeană la amplasamentele lucrărilor prevăzute în proiect situate pe tronsonul Bocşa -Denta, incluzând şi polderul Gherteniş, care se doreşte a fi reabilitat în întregime.

Proiectul „Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sector Bocşa – Gătaia – Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş” îşi propune să îmbunătăţească capacitatea de atenuare a viiturilor şi de reducere a riscului de producere a inundaţiilor asupra populaţiei pe o lungime de 50 km, scoţând de sub efectul inundaţiilor zona oraşului Gătaia şi a localităţilor riverane, având astfel un impact pozitiv asupra acestora şi asupra ariilor adiacente.