Șomerii din vestul țării primesc primă de 12.500 de lei dacă se angajează în localități marginalizate

Pachetul de măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncăa intrat în vigoare, după ce Guvernul a adoptat normele de aplicare a OUG 60/2016, finanţarea măsurilor fiind asigurată din fonduri naţionale şi europene.

Concret, şomerii care decid să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajaţi, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei. Persoanele care se vor muta împreună cu familia vor primi 15.500 de lei.

Șomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

De asemenea, se oferă şi o subvenţie a navetei şomerilor care se angajează. Cuantumul acestei primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa.

De aceste măsuri beneficiază șomerii care au domiciliul, fac naveta sau se mută în localități cu un grad ridicat de marginalizare stabilite în Planul Național de Mobilitate.

Spre exemplu în județul Caraș-Severin pot primi aceste indemnizații, cei care se angajează în localitățile: Berliște, Bucoșnița, Carașavova, Ciuchici, Dognecea, Naidăș, Socol și Șopotu Nou. 

Pentru județul Timiș au fost stabilite localitățile: Barna, Checea, Gottlob, Secas, iar în județul Arad: Bata, Birchiș, Buteni, Craiva, Mîsca și Șiștarovăț.

Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligația să prezinte la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă teritorială la care sunt înregistraţi şi care le-a stabilit şi acordat drepturile respective, dovada emisă de angajator că sunt încadrați.

(Valentina Adam)