spectacol, balul izmenelor cornereva (5)

Primăria comunei Cornereva va amenaja, în perioada următoare, un centru cultural de păstrare a tradiţiilor locale, care va reuni costume populare şi diferite obiecte deţinute de localnici şi utilizate de-a lungul timpului în gospodării. După cum ne-a precizat primarul Nicolae Novăcescu, această propunere va fi trecută prin Consiliul Local, administraţia deţinând mai multe spaţii care pot avea acestă destinaţie. Prin înfiinţarea acestui adevărat Muzeu al Satului se doreşte păstrarea şi promovarea tradiţiilor locuitorilor din satele Cornerevei care împânzesc Munţii Cernei, precum şi atragerea tineretului pentru conservarea valorilor culturale ale locului.

(Smadu Paul-Sever)