La iniţiativa Federaţiei Mondiale pentru Sănătate Mintală, începând din 1993, la nivel mondial, ziua de 10 octombrie este dedicată sănătăţii mintale.

         În întreaga lume, mii de persoane care suferă de tulburări psihice nu beneficiază de tratamentul şi îngrijirea de care ar avea nevoie. Potrivit Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, „toate fiinţele umane se nasc egale în demnitate şi în drepturi”. Tulburările mintale apar în toate etapele vieţii. Pe lângă factorii genetici, integritatea sănătăţii mintale depinde de cadrul în care trăieşte respectiva persoană.

Campania din 2017 are ca temă ”Sănătatea mintală la locul de muncă” şi porneşte de la faptul că mii de oameni cu probleme de sănătate mintală, din întreaga lume, sunt lipsiţi de drepturile omului, fiind discriminaţi, stigmatizaţi, marginalizaţi, supuşi abuzurilor emoţionale şi fizice de către comunitatea în care trăiesc.

În Articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se afirmă că „toate fiinţele umane se nasc egale în demnitate şi în drepturi”. Preambulul Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi prevede că „discriminarea împotriva oricărei persoane pe bază de handicap constituie o încălcare a demnităţii şi a valorii persoanei umane”, menţionează site-ul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Acţiunile organizate cu acest prilej urmăresc conştientizarea, sensibilizarea şi informarea populaţiei pentru a putea ajuta aceste persoane. Cu acest prilej, se încurajează factorii de decizie ai ţărilor şi organizaţiilor din întreaga lume în vederea abordării problemelor de sănătate mintală cu care se confruntă persoanele din cadrul comunităţilor, pentru a satisface nevoile acestora, oferind serviciile medicale şi acces la tratamente. O multitudine de factori de natură socială, demografică, psihologică sau biologică contribuie la menţinerea sănătăţii mintale a unei persoane. Tulburările mintale apar în toate culturile şi în toate etapele vieţii. De asemenea, pe lângă ceilalţi factorii genetici şi psihici, integritatea sănătăţii mintale se asociază cu schimbările sociale rapide, cu nivelul stresului de la locul de muncă și discriminarea de gen.  Agerpres