La Grădinița P.P. Riki-Priki Reșița s-a desfășurat acțiunea „ Efectele violenței asupra copiilor”, acțiune ce face parte din proiectul educațional „Să fim prietenoși, nu răutăcioși! Stop violența!”, proiect înscris în Calendarul Activităților Educative Județene 2017, coordonat de prof. Camelia Gavril.

Scopul proiectului este acela de a preveni şi a diminua fenomenul violenţei din grădiniță prin activităţi specifice vârstei preșcolare, de a conştientiza importanța relaţiilor interumane bazate pe înţelegere şi acceptare. Primele acțiuni derulate împreună cu copiii s-au bazat pe identificarea surselor de conflict care generează manifestările violente în rândul preșcolarilor, pe cunoașterea și înțelegerea emoțiilor, pe reglarea emoțiilor și a comportamentului în situații problemă.

Acțiunea a avut ca scop documentarea și informarea în vederea prevenției violenței în grădiniță / în familie și a fost coordonată de prof.Camelia Gavril, prof. Alina Albai, prof. Cristina Vezoc și parteneri profesor de sprijin Corina Lozici și profesor de sprijin Liliana Otiman, ambele reprezentând Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Primăvara” Reșița. Au participat părinți ai preșcolarilor de la Grupa mijlocie Isteții și Grupa Mijlocie Steluțele. Doamna profesor Corina Lozici a prezentat părinților informații despre violență, legătura dintre frustare și comportament agresiv, motivele pentru care copiii sunt frustați și pot deveni agresivi: limbaj slab dezvoltat, neidentificarea emoțiilor, ascultarea pasivă din partea părinților, lipsa de atenție din partea adulților. Au fost evidențiate efectele violenței asupra dezvoltării copiilor și modalități de gestionare a momentelor de agresivitate din partea copiilor.

Părinții au fost interesați de tematica propusă, au pus întrebări, s-au discutat diferite situații care apar în cadrul familiilor cu copii, în cadrul grupurilor de copii de la grădiniță, s-au oferit soluții, exemple de comportamente.