Statutul concediilor modificat prin Codul Muncii

ITMÎn Codul Muncii au apărut recent mai multe modificări care vin să clarifice unele aspecte cum ar fi vechimea în muncă, efectuarea concediului de odihnă, termenii de încetare a contractului de muncă, în special în cazuri de invaliditate. De exemplu, în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. Iar compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
Vă invităm să comentaţi prevederile Codului Muncii pe pagina noastră de internet pe tot parcursul acestei zile, sau în direct de la ora 17.30.

De același autor

Related Articles