gunoi

Autorităţile locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor cel puţin pentru hârtie, mase plastice, metale şi sticlă. Decizia aparţine Parlamentului României care a votat un proiect de lege în această săptămână.

Deputaţii au votat proiectul de lege, iniţiat de senatorul Petru Filip în anul 2010, cu 235 voturi „pentru”, 69 „împotrivă” şi nouă abţineri. Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 /2006 cu modificările ulterioare şi amendează cadrul legislativ actual, impunând obligaţii clare generatorilor de deşeuri de a implementa sisteme de colectare selectivă pentru hârtie, metal, plastic, sticlă. Proiectul stabileşte obligativitatea organizării sistemului de colectare selectivă, perioada maximă de organizare şi termenul limită de implementare, persoanele şi modul de delegare a responsabilităţii aplicării acestuia, penalizări şi amenzi. Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.

Operatorii licenţiaţi de către ANRSC pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor au obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei locale şi ANRSC cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu. Operatorii au obligaţia de a pune la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri containerele / recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor. Costurile de achiziţionare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziţie de delegatar.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat şi un amendament care aparţine lui Dumitru Chiriţă şi care prevede că prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pot fi preluate de către autoritatea deliberativă a municipiului Bucureşti, parţial sau total, competenţele autorităţilor deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu privire la înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, la solicitarea motivată a acestora.

Deocamdată în Reşiţa se adună selectiv doar cartonul şi plasticul, dar pe lângă implicarea autorităţilor, şi cetăţenii trebuie să respecte aceste dispoziţii. Reşiţenii sunt de părere că cetăţenii nu au nici bunăvoinţă şi nici educaţie în acest sens şi că va trece mult timp până când românii vor ajunge la acest nivel de civilizaţie.

Ovidiu Babolea, în dialog cu cetăţenii municipiului Reşiţa:

[poll id=”44″]