Muncă la negru sau…cu ziua?

munca-la-negru
Au intrat în vigoare noile prevederi privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Aceste modificări privesc noi domenii de activitate în care pot fi angajați zilierii, noi documente pe care angajatorii trebuie să le întocmească și să le transmită Inspecției Teritoriale a Muncii, modalitatea de calcul a venitului realizat de către zilieri, raportată la salariul minim pe economie. Astfel nicio persoană fizică nu mai poate angaja zilieri, acest drept revenind doar persoanelor juridice. Plata nu poate fi mai mică decât 5 lei pe oră, pentru 8 ore zilnic, chiar dacă de comun acord activitatea e mai redusă. Amenzile aplicate pentru neregulile constatate de inspectorii ITM sunt substanțiale.

Au de câștigat firmele sau zilierii în cazul muncii temporare?

View Results

Loading ... Loading ...

Potrivit noilor reglementări, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;
e) recuperarea materialelor – grupa 383;
f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
h) publicitate – grupa 731;
i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
j) activităţi de cercetare – dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141,
l) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
m) activităţi ale bazelor sportive – diviziunea 9311;
n) activităţi ale cluburilor sportive – diviziunea 9312.
De asemenea, se stabileşte faptul că pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul/reşedinţa în România.
Actul normativ introduce pentru prima dată, o serie de obligaţii în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, obligaţii opozabile atât beneficiarului cât şi zilierului. Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.52/2011 modificată, Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:
a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice;
b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l) – n);
c) institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare – dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, precum şi al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b).
Încălcarea dispoziţiilor legale atrage răspunderea contravenţională, faptele fiind sancţionate cu amenzi cuprinse între 6.000 lei şi 20.000 lei.

În evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraş-Severin sunt 4.604 zilieri. Comparativ cu anii precedenţi numărul celor care preferă să muncească cu ziua a scăzut cu câteva procente. Cât de interesaţi sunt reşiţenii să lucreze ca zilieri, aflaţi din reportajul realizat de Daiana Roşca.

(Daiana Roşca)

De același autor

Related Articles