Ministrul Educaţiei: Evaluarea naţională rămâne în formula de acum. Concurs de admitere, dacă liceele doresc

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, luni, că evaluarea naţională va rămâne în forma actuală, în noile legi ale educaţiei, liceele putând organiza, dacă doresc, concursuri de admitere la profilurile unde există concurenţă dovedită în ultimii ani.

Evaluarea naţională rămâne în formula de acum – probe scrise la matematică, limba şi literatura română şi limba maternă pentru cei care îl urmează în această formă. Se introduce ideea de concurs de admitere la profilurile liceelor unde există concurenţă dovedită în ultimii ani dacă liceele vor să scoată aceste locuri prin concurs. Pentru acele profiluri pe care le doresc scoase la concurs liceele pot alege două probe pliate pe profil. De exemplu, pentru chimie-biologie pot alege chimia şi biologia în aşa fel încât să poată selecta dedicat pentru potrivirea cu profilul respectiv‘, a precizat Ligia Deca, într-o conferinţă de presă în care a prezentat proiectele noilor legi ale educaţiei.

Ea a explicat că pentru 60% din locurile de pe profilurile vizate se poate da concurs, 40% din locuri rămânând în repartizare computerizată.

‘Din aceste 40%, prioritate pe 10% dintre acestea vor avea elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau elevii de etnie rromă’, a adăugat ministrul Educaţiei.

Ligia Deca a arătat că subiectele vor fi standardizate, unice şi elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în conformitate cu programele la nivel gimnazial cu un grad de dificultate adecvat competiţiei, respectiv mai degrabă pentru selecţie decât în forma de examen sumativ pe care o are evaluarea naţională.

Alte propuneri

Liceele pedagogice şi universităţile vor forma profesorii pentru învăţământ primar

Liceele pedagogice şi universităţile vor forma profesorii pentru învăţământ primar, iar masteratul didactic va fi generalizat, urmând să se acorde o bursă lunară egală cu salariul mediu brut pentru cei înscrişi în program.

Încercăm să profesionalizăm cariera didactică. (…) Vom creşte calitatea formării iniţiale, corelat cu o formare continuă mai adecvată contextului. (…) Liceele pedagogice şi universităţile vor forma profesorii de învăţământ primar. Ceea ce până acum se forma doar la nivelul de învăţământ mediu acum vom forma la nivelul învăţământului superior. Profesia didactică este o profesie care necesită studii superioare. (…) Creştem sprijinul pentru cadrele didactice pentru Corpul de Mentorat şi Licenţiere Didactică. (…) Vom generaliza masteratul didactic, dar nu în forma pe care o ştim astăzi. (…) Pentru a-l face atractiv vom acorda o bursă lunară egală cu salariul mediu brut, aducă cu salariul unui debutant, care se acordă celor înscrişi în program, indiferent dacă aceştia au parcurs deja un alt masterat sau vor parcurge în viitor‘, a explicat ministrul Educaţiei.

Deca a adăugat că salarizarea cadrelor didactice va fi progresivă, având la bază salariul mediu brut pe economie.

‘Această prevedere este inclusă în legile Educaţiei şi avem sprijinul politic pentru a o pune în practică’, a subliniat ea.

Totodată, se propune ca norma să fie redusă pentru cadrele didactice cu o vechime de peste 15 ani.

Preţuim cadrele didactice care se pensionează, se acordă o primă în cuantum de două salarii de bază cadrelor didactice la data încetării de drept a contractului individual de muncă. De asemenea, vom asigura un nivel mai bun de mentorat didactic pentru stagiari şi debutanţi‘, a mai transmis ministrul. 

Inspectoratele şcolare vor fi reorganizate ca direcţii judeţene de învăţământ preuniversitar.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat luni că proiectul de lege a învăţământului preuniversitar prevede că inspectoratele şcolare vor fi reorganizate ca direcţii judeţene de învăţământ preuniversitar, iar Agenţia Română de Asigurare a Calităţi în Învăţământul Preuniversitar va avea birouri judeţene care se vor ocupa şi de inspecţia generală şi tematică, pe lângă partea de evaluare.

Ceea ce ne propunem este să simplificăm procesele care vizează evaluarea şcolilor şi practic inspectoratele să le reorganizăm ca direcţii judeţene de învăţământ preuniversitar, iar ARACIP să aibă birourile judeţene care să aibă, pe lângă partea de evaluare, şi partea de inspecţie generală şi tematică pe care o acopereau înainte fostele inspectorate şi unde multe ori se suprapuneau procesele de evaluare la şcoli‘.

Ligia Deca a precizat că proiectul prevede că reprezentanţii elevilor sunt incluşi în guvernanţa sistemului educaţional la absolut toate nivelurile.

Examenul de Bacalaureat se pliază pe fiecare profil; în plus – o probă care vizează competenţe de bază.

Examenul de Bacalaureat se pliază pe fiecare profil. Vom avea Bacul tehnologic pe care liceele tehnologice îl propun şi îl aşteaptă de multă vreme. Rămânem cu două probe de competenţe lingvistice, limbă străină I, limbă străină II, tocmai pentru a creşte potenţialul de angajare şi adecvare a absolvenţilor pentru societatea viitorului, cele două probe la nivelul de competenţă diferită, în funcţie de câtă limbă străină s-a studiat pe parcursul orelor de liceu sau de gimnaziu‘, a explicat ministrul Educaţiei, într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că, pe lângă forma actuală a examenului de Bacalaureat, va exista o probă complementară care vizează competenţe de bază.

Pentru profilul uman va fi la matematică sau la ştiinţe ale naturii, pentru profilul real – o probă la alegere pentru disciplinele socio-umane: istorie, logică, filosofie, psihologie. Notarea, este vorba de competenţe de bază, nu avansate, se va face pe sistem admis – respins‘, a menţionat Deca.

Potrivit acesteia, în sesiunile de vară – toamnă, elevii vor avea mai puţine discipline de examen, pentru că probele de competenţe lingvistice pentru limba I, limba II, probele de competenţe digitale, proba de competenţă complementară se vor putea da în timpul anului şcolar.

Cele mai citite

Related Articles